Ogłoszenia duszpasterskie - V NIEDZIELA WIELKANOCNA  


1. Nabożeństwo majowe codziennie po zakończeniu Mszy św. wieczornej. Litania Loretańska do Matki Bożej jest również śpiewana codziennie o g. 20.30 przy Figurze Matki Bożej Fatimskiej obok Ronda Pionierów Polic.

2. Z okazji setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie organizowana jest z naszej parafii na dzień 3 czerwca – w pierwszą sobotę miesiąca, piesza pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie na Osiedlu Słonecznym. Ze względu na powrót autokarem, koszt pielgrzymki 15 złotych. Zapisy u księdza Pawła.

3. W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej trwa peregrynacja Ikony Chrystusa Pantokratora (Wszechwładcy). Dzisiaj, 14 maja br., podczas Mszy św. o g. 12.00  będzie uroczyste wprowadzenie Ikony do naszego kościoła.  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej obejmuje modlitwą wiele spraw z naszej parafii, aby przedstawiać Jezusowi Chrystusowi Wszechwładcy w peregrynacji Ikony, upraszając potrzebnych łask. Zachęcamy do włączenia się w nurt modlitwy. Szczególny czas modlitwy codziennie do piątku, 19.05 br. pół godziny przed Mszą św. wieczorną.

4. Dzień 18 maja, to dzień Urodzin Karola Wojtyły, dzisiaj św. Jana Pawła II. W czasie Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II na różne sposoby przybliżaliśmy sobie osobę Papieża Polaka, między innymi w dzień Urodzin sprzedawane były kremówki. Chcemy ten zwyczaj podtrzymywać i dzisiaj przez całą niedzielę młodzież naszej parafii po Mszy św. będzie sprzedawać kremówki. Dochód z kremówek młodzież chce przeznaczyć na remont salki oazowej, w dolnym poziomie plebanii, dlatego też akcja odbywać się będzie pod hasłem: „Kup kremówkę – wesprzyj oazówkę”.
 
5. Również dzisiaj będą rozdawane ulotki informujące o kolejnym „Marszu dla Życia”, który będzie miał miejsce w Szczecinie w niedzielę 21 maja. W przygotowaniu do tego wydarzenia,będzie przepisywany „Hymn o miłości” z Listu św. Pawła do Koryntian. Po każdej Mszy św. 14 maja wszyscy mogą włączyć się w przepisywanie tego Hymnu na płótno, które następnie z tym tekstem młodzież poniesie w Marszu dla Życia w Szczecinie.

6. Termin I Komunii św. w naszej parafii został określony na sobotę 20 i 27 maja w 4 grupach. Uroczysta Msza św. z udzieleniem dzieciom I Komunii św. w tych dniach o g. 10.00 i 12.00.

7. Spowiedź dla dzieci przystępujących do I Komunii świętej i osób z rodziny w piątek 19.05. o godzinie 16.30 i druga grupa o g. 19.00. Tak samo będzie dla kolejnych dwóch grup w piątek 26 maja br.

8. Rocznica I Komunii św. przewidziana jest na niedzielę 11 czerwca br. o g. 10.45. Spotkanie z Rodzicami dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii  św., będzie w przyszły poniedziałek, 22 maja br. w kościele, po zakończeniu Mszy św. wieczornej i nabożeństwie majowym, czyli ok. g. 19.00.

9. Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w ewangelizacji, według zachęty Papieża Franciszka - „Misja na 1000 placach”, która odbywa się również w naszym mieście, na deptaku między ul. Kard. Wyszyńskiego a ul. Przyjaźni i prosimy o modlitwę, aby Dobrą Nowinę o Jezusie Zmartwychwstałym usłyszało jak najwięcej osób. Ewangelizacja jest w niedziele, do 28 maja włącznie. Rozpoczęcie o g. 15.00 i trwać będzie około 2 godzin, z wyjątkiem niedzieli 21 maja, bo ze względu na Marsz Życia w Szczecinie, ewangelizacja rozpocznie się już o g. 13.00.

10. W naszym kościele jest wystawa poświęcona św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, które również pracują w naszej parafii. Wystawa będzie do końca maja br. Możliwość zapoznania się z treścią wyrażoną w wystawie jest również umieszczona na stronie internetowej naszej parafii.

11. Od najbliższej środy, czyli 17 maja, przeprowadzany będzie remont kaplicy Miłosierdzia Bożego. Będą założone nowe okna, modernizacja ogrzewania i malowanie kaplicy na zakończenie remontu, dlatego od jutra, to jest 15 maja do końca maja kaplica będzie nieczynna. Ponieważ nie będzie dostępna kaplica Miłosierdzia Bożego, to konferencja przed chrztem w soboty 20 i 27 maja br. o g. 17.00 będzie przeprowadzona w kościele.

12. Dziękujemy za wspólną modlitwę i za składane ofiary.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 14 maja 2017 r.