Ogłoszenia duszpasterskie - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  1. Wypominki wraz z modlitwą za zmarłych, są czytane w kościele  do końca  listopada,  codziennie  od godziny 17.30 do Mszy św. wieczornej.

  2. Ze względu na małą ilość ludzi adorujących Pana Jezusa w godzinach przedpołudniowych i tym samym w trosce o bezpieczeństwo Najświętszego Sakramentu, wystawienie w monstrancji w czwartki będzie dopiero od g. 14.00 zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego i Mszą św. o g. 15.00. Kaplica będzie dostępna  jak dotychczas.

  3. Ostatnia niedziela roku liturgicznego to Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto Patronalne, Akcji Katolickiej i Eucharystycznego Ruchu Młodych. Przed rokiem w sposób uroczysty został w naszej Ojczyźnie podjęty Akt Zawierzenia i przyjęcia Jezusa Chrystusa Królem naszej Ojczyzny i naszych serc. Podczas wszystkich Mszy św. dzisiaj odnawiamy ten Akt.  

  4. Od Uroczystości Chrystusa Króla poświęcone opłatki podczas Mszy św. o g. 9.30, będą rozprowadzane w naszym kościele opłatki na stół wigilijny, aby moc tego poświęcenia,  spływała przy dzieleniu się opłatkiem na rodziny i wspólnoty dzielące się poświęconym opłatkiem.  Składane ofiary za opłatki będą dodatkiem na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem kaplicy i kościoła. Caritas będzie już od dzisiaj rozprowadzał świece,wigilijne. Również na stoisku  „Caritas” będzie możliwość otrzymać opłatki. Opłatki będą także w kiosku parafialnym, w zakrystii i biurze parafialnym.

  5. W Uroczystość Chrystusa Króla i również w pierwszą niedzielę grudnia, dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz z Siostrami Urszulankami będą prowadzić kiermasz świąteczny.

  6.  W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź z racji I piątku od g. 17.00. W sobotę Msza św. wynagradzająca za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników o g. 9.00 i następnie w kaplicy Miłosierdzia Bożego,  od g. 10.00 adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 15.00 zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego. Również w pierwszych dniach grudnia kapłani odwiedzą Chorych w ich domach z posługą sakramentalną.

  7. Po 3 grudnia, czyli po I Niedzieli Adwentu, Roraty w naszym kościele będą wyjątkowo w tym roku, odprawiane wieczorem o g. 17.00.

  8. Msze św. w okresie Adwentu rano będą odprawiane o g. 7.00, również te  przyjmowane wcześniej na Roraty,  na rano,  na g. 6.30, będą odprawiane o godzinie 7.00.

  9.  Dziękujemy za wspólną modlitwę i za składane ofiary.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 26 listopada 2017 r.