Ogłoszenia duszpasterskie - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Dzisiaj w naszej parafii Odpust z tytułu Patrona kościoła i parafii, św. Kazimierza. W tę Uroczystość J. E. Ksiądz Arcybiskup Metropolita, Andrzej Dzięga, udzieli podczas Mszy św. o g. 18.00 sakramentu bierzmowania, młodzieży naszej parafii. Ze względu na Uroczystość i możliwość przedłużenia się liturgii, tak zapowiadane było wcześniej, nie będzie dzisiaj Mszy św. o g. 19.30. 

 2.  W każdy piątek Wielkiego Postu jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dla dzieci o g. 17.00, dla dorosłych po zakończeniu Mszy św. wieczornej.

 3. Parafialny zespół muzyczny „Nowe Jerusalem” zaprasza na wspólne czuwanie modlitewne, w każdą sobotę Wielkiego Postu, w kaplicy Miłosierdzia Bożego  od 19.00 do 20.00. z wystawieniem i adoracją Najświętszego Sakramentu.

 4.  W każdą niedzielę Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00 z wyjątkiem przyszłej niedzieli, ze względu na uroczystości, będzie odprawione o g. 16.00.

 5. Katechezy prowadzone przez wspólnoty z Drogi Neokatechumenalnej są w kościele w poniedziałki i czwartki o g. 19.00. W okresie Wielkiego Postu wraz ze wspólnotami z Neokatechumenatu, w kaplicy Miłosierdzia Bożego modlitwa brewiarzowa – jutrznia o g. 5.30.

 6.  W przyszłą niedzielę, 11 marca, rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne i będą trwać do wtorku włącznie. Nauki rekolekcyjne podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę, a w poniedziałek i we wtorek podczas Mszy św. o g. 9.00, 16.30 i 18.00. Możliwość spowiedzi przed i podczas każdej Mszy św.

 7.  Rekolekcje szkolne dla przedszkoli i szkół podstawowych do klasy VI włącznie, w poniedziałek, wtorek i środę przyszłego tygodnia, to jest 12, 13, 14 marca br. w godzinach przedpołudniowych 

 8. Pielgrzymka autokarowa do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic planowana jest na dni 7 – 9 czerwca 2018 r.  Zapisy przyjmuje siostra Lidia  do 30 kwietnia br. 

 9. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach, został powołany Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Opiekuńczy działający przy ul. Korczaka 9. Ośrodek ten zaprasza wszystkich rodziców zaniepokojonych stanem rozwoju swoich dzieci w wieku do lat 6 na bezpłatne konsultacje. Więcej informacji w gablocie parafialnej i na stronie Ośrodka.

 10.  Siostry Urszulanki wraz z dziećmi z Eucharystycznego Ruchu Młodych w niedzielę 11 i 18 marca przeprowadzą  w przedsionku kościoła kiermasz świąteczny.

 11. W okresie Wielkiego Postu ważną sprawą jest modlitwa, post i jałmużna. Od wielu lat naszą jałmużną wielkopostną,  jest ofiara na Arcybiskupie Seminarium Duchowne. Koperty na ofiarę dla Seminarium Duchownego znajdują się na stolikach przy wyjściu z kościoła. Nasza parafia zobowiązana jest do odprowadzenia na rzecz Arcybiskupiego Seminarium Duchownego kwoty 32 000 złotych w skali roku. Dziękujemy za włączenie się w tę formę odpowiedzialności za przyszłych kapłanów.

 12. W minionym tygodniu z naszej parafii odeszli do wieczności: Mieczysław ZAKRZEWSKI, Józef FIGIEL, Halina CZUJKO, Agnieszka JĘDRUCH, Andrzej CHEŁMINIAK, Maciej RECHOWICZ, Aleksandra OSTROWSKA, Krzysztof MURAWSKI. Pamiętamy również dzisiaj w dniu Imienin o śp. Księdzu Arcybiskupie Kazimierzu Majdańskim. Do przyozdobionej kwiatami tablicy pamiątkowej dołączamy modlitwę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

 13.  Dziękujemy przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości, za przygotowanie stanowiska do składania kwiatów przed tablicą pamiątkową i za pamięć o śp. Ks. Arcybiskupie Kazimierzu. Wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę i za składane ofiary.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 4 marca 2018 r.