Ogłoszenia duszpasterskie - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  


1. Nabożeństwo majowe codziennie po zakończeniu Mszy św. wieczornej. Litania Loretańska do Matki Bożej jest również śpiewana codziennie o g. 20.30 przy Figurze Matki Bożej Fatimskiej obok Ronda Pionierów.

2. Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza. Gościmy w naszej parafii kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego ze Szczecina. Będą przybliżać nam życie seminaryjne, modlić się o nowe powołania do kapłaństwa i na zakończenie każdej Mszy św. będzie możliwość wesprzeć nasze Seminarium ofiarą, którą będą zbierać klerycy. Również w Niedzielę Dobrego Pasterza podczas Mszy św. o g. 10.45 grupa kandydatów zostanie uroczyście wprowadzona do grona ministrantów.

3. Jutro, 8 maja o godzinie 12.00, Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał jabłka dla wszystkich. Ilość jabłek jest wystarczająca dla bardzo wielu. Prosimy również o pomoc w rozładunku transportu. 

4. Ze względu na terminy I Komunii św., Msza św. z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie będzie w najbliższy piątek, 12 maja o g. 19.30.

5. W sobotę, 13 maja, od g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego rozpoczęcie dobowej modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny, czyli „Jerycho Różańcowe”. O g. 21.00 w setną rocznicę objawień fatimskich rozpoczęcie apelu maryjnego i procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła. Tym nabożeństwem rozpoczną się w naszej parafii obchody setnej rocznicy Objawień Matki Bożej Fatimskiej, każdego 13 dnia miesiąca do października włącznie.

6. Wdzięczni za dar kanonizacji dzieci fatimskich organizujemy autokarową pielgrzymkę do sanktuarium dzieci fatimskich w Szczecinie-Załomiu na Osiedlu Kasztanowym, dnia 13 maja 2017. Wyjazd autokaru o godzinie 17.00. Koszt pielgrzymki 15 złotych. Potrzebny numer pesel. Zapisy u księdza Pawła.

7. Z okazji setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, organizowana jest z naszej parafii piesza pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie na Osiedlu Słonecznym. Ze względu na powrót autokarem, koszt pielgrzymki 15 złotych. Zapisy u księdza Pawła.

8. W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej trwa peregrynacja Ikony Chrystusa Pantokratora (Wszechwładcy). W przyszła niedzielę, 14 maja br., podczas Mszy św. o g. 12.00 w uroczystym wprowadzeniu Ikony do naszego kościoła, rozpocznie się w naszym kościele czas pobytu Ikony. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej obejmuje modlitwą wiele spraw z naszej parafii, aby przedstawiać Jezusowi Chrystusowi Wszechwładcy w peregrynacji Ikony, upraszając potrzebnych łask. Zachęcamy do włączenia się w nurt modlitwy. Szczególny czas modlitwy codziennie do 20.05 br. pół godziny przed Mszą św. wieczorną.

9. Dzień 18 maja, to dzień Urodzin Karola Wojtyły, dzisiaj św. Jana Pawła II. W czasie Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II na różne sposoby przybliżaliśmy sobie osobę Papieża Polaka, między innymi w dzień Urodzin sprzedawane były kremówki. Chcemy ten zwyczaj podtrzymywać i w niedzielę młodzież naszej parafii po każdej Mszy św. będzie sprzedawać kremówki. Dochód z kremówek młodzież chce przeznaczyć na remont salki oazowej, w dolnym poziomie plebanii, dlatego też akcja odbywać się będzie pod hasłem: „Kup kremówkę – wesprzyj oazówkę”. 

10. Również w niedzielę 14 maja br. będą rozdawane ulotki informujące o kolejnym „Marszu dla Życia”, który będzie miał miejsce w Szczecinie w niedzielę 21 maja. W przygotowaniu do tego wydarzenia, będzie przepisywany „Hymn o miłości” z Listu św. Pawła do Koryntian. Po każdej Mszy św. 14 maja wszyscy mogą włączyć się w przepisywanie tego Hymnu na płótno, które następnie z tym tekstem młodzież poniesie w Marszu dla Życia w Szczecinie.

11. Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w ewangelizacji, według zachęty Papieża Franciszka - „Misja na 1000 placach”, która odbędzie się również w naszym mieście, na deptaku między ul. Kard. Wyszyńskiego a ul. Przyjaźni i prosimy o modlitwę, aby Dobrą Nowinę o Jezusie Zmartwychwstałym usłyszało jak najwięcej osób. Ewangelizacja będzie w niedziele, do 28 maja włącznie. Rozpoczęcie o g. 15.00 i trwać będzie około 2 godzin, z wyjątkiem niedzieli 21 maja, bo ze względu na Marsz Życia w Szczecinie, ewangelizacja rozpocznie się już o g. 13.00.

12. W tym roku obchodzimy 300-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jest to szczególny dar dla naszej Ojczyzny. Z tej racji jest organizowana pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 8, 9, 10 czerwca br. Koszt 210 złotych. Zapisy do 15 maja. Bliższe informacje u Siostry Lidii.

13. Jest w naszym kościele jest wystawa poświęcona św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, które również pracują w naszej parafii. Wystawa będzie do końca maja br. Możliwość zapoznania się z treścią wyrażoną w wystawie jest również umieszczona na stronie internetowej naszej parafii.

14. Dziękujemy za wspólną modlitwę i za składane ofiary.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.
ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 7 maja 2017 r.