Ogłoszenia duszpasterskie - XIII NIEDZIELA ROKU1. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Wieczorem podczas Mszy św. o g. 18.00 modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. W piątek z racji I piątku miesiąca spowiedź od g. 16.30 i Msza św. dla dzieci o g. 17.00 i następnie na zakończenie Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę Msza św. Przebłagalna za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników, będzie odprawiona o g. 7.00 rano ze względu, że o g. 9.00 nie ma w wakacje Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego bez zmian tj.. od g. 9.30 do g. 15.00 zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego. W wakacje nie ma odwiedzania Chorych, tak jak jest to w ciągu roku, z racji urlopów księży. W przypadku potrzeby można zawsze poprosić księdza z posługą sakramentalną.

2. Przypominamy, że w okresie wakacji w tygodniu jest Msza św. o g. 7.00 i wieczorem o g. 18.00. W niedziele godziny odprawiania Mszy św. są bez zmian za wyjątkiem g. 15.15. Dla tej Mszy św. w trosce o sprawne czasowo sprawowanie Eucharystii i zajęcie się dziećmi, potrzeba jest zaangażowanie większej ilości księży i katechetów. Po wakacjach wznowimy odprawianie tej Mszy św., a na czas wakacji zapraszamy uczestników Mszy św. o g. 15.15 do uczestnictwa w innych godzinach podczas niedzieli. Również biuro parafialne czynne jest trzy dni w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i piątki w g. od 16.00 do 17.30. Pilne sprawy można zgłosić w zakrystii po każdej Mszy św.

3. W Liście Apostolskim Dies Domini Jan Paweł II napisał: „ Dla chrześcijan nie jest to sytuacja normalna, gdy niedziela, dzień święta i radości, nie jest także dniem odpoczynku, a w każdym razie trudno im „świętować” niedzielę, jeśli nie dysponują odpowiednią ilością czas”(DD64). Dlatego zachęcamy do składania podpisów pod projektem ustawy „Wolna Niedziela”, mającej na celu wprowadzenia zakazu pracy w placówkach handlowych w każdą niedzielę. Akcja ta będzie trwała w naszej parafii od 30 czerwca do 31 lipca br. Szczecińskie Zrzeszenie Kupców będzie udzielało informacji w tej sprawie w niedzielę 14 lipca br. przy Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Karty do podpisu będą wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła i codziennie w kawiarence parafialnej.

4. Czasopismo parafialne „Świadomi Chrystusa” znajduje się na stolikach przy wyjściu z kościoła. Jak zwykle jest bezpłatne, a osoby, które chcą pomóc w kosztach wydania mogą swój dar złożyć do skarbony. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc.

5. Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę ze Szczecina do Częstochowy w dniach od 29 lipca do 13 sierpnia. Wszystkie bliższe informacje u ks. Łukasza.

6. W dniach 24-28 września, w ramach Archidiecezjalnej Pielgrzymki na Jasna Górę, organizowany jest wyjazd z poszerzonym programem: Licheń, Niepokalanów, Warszawa, Kałków-Godów, Święty Krzyż i Częstochowa.  Koszt 530 złotych, w tym przejazd, noclegi, ubezpieczenie. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Informacje u ks. Andrzeja.

7. Jak każdego roku w dwie ostatnie niedziele czerwca, a więc również i dzisiaj w  niedzielę 30 czerwca, dokonywana jest przez Caritas zbiórka do puszek na kolonie letnie dla dzieci, którym należy przyjść z pomocą w kosztach wyjazdu na kolonie organizowane przez Caritas.

8. Dziękujemy za składane ofiary na kościół, życzymy dobrego tygodnia i  udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 30 czerwca 2013 r.