Ogłoszenia duszpasterskie - IV Niedziela Adwentu1. Przed nami święta Bożego Narodzenia. Roraty o g. 6.30 jeszcze jutro i we wtorek. Spowiedź św. w przygotowaniu duchowym nas na święta oprócz dyżurów podczas Mszy św. będzie dodatkowo jutro, w poniedziałek, 23 grudnia od g. 17.30 do 21.00 oraz w dzień Wigilii Bożego Narodzenia od g. 9.00 do 15.00. W Wigilię Bożego Narodzenia nie ma Mszy św. o g. 18.00, bo w tym czasie wszyscy jesteśmy przy stole wigilijnym. Po wieczerzy wigilijnej Pasterka dla dzieci o g. 20.00. Jak każdego roku zapraszamy wszystkie dzieci na tę Mszę św. z różnego rodzaju instrumentami. Kolejna Msza św. tego wieczoru o g. 22.00 i i Pasterka o 24.00.

2. W I i II dzień świąt Bożego Narodzenia Msze św. w naszym kościele według porządku niedzielnego.

3. Transmisja radiowa z naszego kościoła przez stronę internetową naszej parafii będzie przeprowadzona w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w święta.

4. Na zewnątrz kościoła znajdować się będzie żywa szopka. Zwierzęta będą przebywać w wieczór wigilijny i w I dzień świąt do wieczora. 

5. Następnego dnia po świętach rozpoczynamy w naszej parafii kolędę. W piątek, 27 grudnia, od g. 16.00 kapłani udadzą się do rodzin zamieszkałych przy ul. Bankowej parzyste od 2 do 28. W sobotę, 28 grudnia, przed południem od g. 10.00 Siedlice i Trzeszczyn i po południu od g. 15.00 ul. Bankowa nieparzyste od 9 do 57.

6. Msza św. rano będzie od świąt odprawiana według stałego porządku tj. o g. 7.00.

7. Zespół muzyczny „Tumultus Gaudium” zaprasza na wspólne kolędowanie w niedzielę 5 stycznia od g. 16.00 w kawiarence parafialnej „Trzy Ogrody”

8. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie. 

9. Również w kiosku przy kawiarence parafialnej oraz przy wejściu do kościoła jest możliwość otrzymać poświęcone opłatki na stół wigilijny. W tym roku ofiara składana za opłatki wigilijne jest z przeznaczeniem na pomoc w pokryciu kosztów ogrzewania w kościele. Dziękujemy za składane ofiarność.

10. Na stolikach przy wyjściu z kościoła jest świąteczny numer parafialnego czasopisma „Świadomi Chrystusa”. W świątecznym wydaniu znajduje się kalendarz parafialny na rok 2014 oraz specjalny dodatek dla dzieci z krzyżówką do rozwiązania. Być może ten dodatek z dedykacją dla dzieci będzie odtąd w każdym kolejnym wydaniu. Czasopismo jak zwykle jest bezpłatne, a osoby, które mają życzenie pomóc w kosztach wydania swój dar mogą złożyć do skarbony przy drzwiach kościoła.

11. Dziękujemy za składane ofiary na kościół, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 22 grudnia 2013 r.