Ogłoszenia duszpasterskie - III Niedziela ZWYKŁA 


1. Zakończona została kolęda, a tym samym kończy się okres przygotowania i przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Jest to dobry czas na podsumowanie i podziękowanie. Przeżywanie okresu Adwentu łączyło się ściśle z Roratami. Cieszył widok wielu dzieci, młodzieży i dorosłych biorących udział w tym pięknym nabożeństwie. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci biorące udział w Roratach, może jeszcze bardziej na Rodziców tych dzieci, patrząc z podziwem na ich wielkie zaangażowanie. Dziękujemy także siostrom zakonnym i wszystkim osobom organizacyjnie zaangażowanym. Nieodłącznym stał się „zapach rorat”, a więc drożdżówki i herbata po Mszy św. Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom. Oprócz Pana Prezes Trans-Netu było jeszcze dwóch sponsorów, którzy zastrzegli, aby imiennie im nie dziękować - wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy. Wielkie podziękowanie panu Stanisławowi Nazarowi oraz podziękowania dla Pań z Żywego Różańca, które od wczesnych godzin, każdego dnia przyjmowały drożdżówki, przygotowywały i podawały dzieciom drożdżówki i herbatę. Kolejnym czasem jest czas przygotowania duchowego Świąt Bożego Narodzenia. Wielkie podziękowania dla wszystkich otwierających serca na przyjęcie Boga. Kapłanom za posługę konfesjonału. Wreszcie święta. Przygotowanie szopki również żywej szopki. Wszystkim dziękujemy za włączenie się w organizację tych wydarzeń. Kolejne podziękowania dla wszystkich przyjmujących kolędę i za ofiary z racji kolędy. Można zgłosić jeszcze kolędę uzupełniającą.
 
2. W związku z 25. rocznicą ujawnienia się organizacji związkowych skupionych w Solidarności Nadodrza, w tym z Zakładów Chemicznych „POLICE”, w przyszłą niedzielę, 2 lutego, o g. 9.30 zostanie w naszym kościele odprawiona Msza św. za żyjących i zmarłych członków ówczesnego związku Solidarność oraz osoby ich wspierające.
 
3. Przez cały najbliższy tydzień przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie wystawiona „Wielka Księga Dziękczynienia”, w której można wpisywać swoje prośby i podziękowania związane z doświadczonymi łaskami podczas Mszy św. „uzdrowieniowej”. Zachęcamy do współtworzenia tej księgi i dzielenia się doświadczeniami wiary.

4. Od najbliższego czwartku wznawiamy Mszę św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego o g. 15.00.

5. W sobotę z racji I soboty miesiąca Msza święta o g. 7.00 w Intencji Chorych z naszej parafii odwiedzanych z posługą sakramentalną i odwiedziny Chorych przez kapłanów w godzinach ustalonych z księdzem odwiedzającym. Natomiast Msza św. „Przebłagalna za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników” z racji I soboty miesiąca o g. 9.00, a od g. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego i Adoracja do g. 15.00.

6. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Na Msze św. przynosimy świece. Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. Święto Ofiarowania Pańskiego jest również Dniem Życia Konsekrowanego. Siostry zakonne, zakonnicy i osoby, które ofiarowały swoje życie dla Pana Boga, w tym dniu ponawiają śluby zakonne. Zachęcamy do modlitwy w intencji sióstr zakonnych pracujących w naszej parafii i innych osób żyjących według wskazań rad ewangelicznych, aby dzięki naszym modlitwom otrzymywały wiele łask od Pana Boga do jak najlepszej realizacji swojego powołania.

7. W dniach od 23.02. do 2.03.2014 r. z naszej parafii udajemy się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Jeszcze są 3 wolne miejsca, można zgłosić gotowość wyjazdu na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

8. Nauki przedślubne planowane są na dni 3-7 lutego 2014 r. o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

9. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie.
 
10. Dziękujemy za składane ofiary na kościół, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.Police, 26 stycznia 2014 r.
ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii