Ogłoszenia duszpasterskieOFIAROWANIE PAŃSKIE


1. Dzisiaj, w niedzielę, 2 lutego, święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. Święto Ofiarowania Pańskiego jest również Dniem Życia Konsekrowanego. Siostry zakonne, zakonnicy i osoby, które ofiarowały swoje życie dla Pana Boga, w tym dniu ponawiają śluby zakonne. Zachęcamy do modlitwy w intencji sióstr zakonnych pracujących w naszej parafii i innych osób żyjących według wskazań rad ewangelicznych, aby dzięki naszym modlitwom otrzymywały wiele łask od Pana Boga do jak najlepszej realizacji swojego powołania. Cały Kościół w Polsce zawsze w to święto dokonuje zbiórki do puszek na potrzeby klasztorów klauzurowych. Również w naszej parafii po każdej Mszy św. ministranci przy drzwiach kościoła będą trzymać puszki.

2. Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej obrządku greckokatolickiego na placach i ulicach naszego miasta, za zgodą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Ukrainy. Zbiórka pieniędzy dla Ukrainy w naszym kościele będzie ogłoszona w najbliższym czasie.

3. Jutro, w poniedziałek, 3 lutego – o g. 17.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego odbędzie się spotkanie dla klas I i II gimnazjum. Również w poniedziałek o g. 19.30 na plebanii odbędzie się spotkanie animatorów prowadzących grupy, przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4. W środę po Mszy św. wieczornej zmiana intencji modlitw i  Tajemnic Żywego Różańca.

5. W piątek z racji I piątku miesiąca spowiedź od. g. 16. 30 oraz Msza św. dla dzieci o g. 17.00. Na zakończenie Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6. W dniach od 23.02. do 2.03. 2014 r. z naszej parafii udajemy się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Jeszcze są 2 wolne miejsca, można zgłosić gotowość wyjazdu na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

7. Nauki przedślubne planowane są na dni 3 – 7 lutego 2014 r. o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

8. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie.

9. Parafialne czasopismo „Świadomi Chrystusa” znajduje się na stolikach przy wyjściu z kościoła.

10. Dziękujemy za składane ofiary na kościół, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 2 lutego 2014  r.