Ogłoszenia duszpasterskie - VII NIEDZIELA ZWYKŁA


1. Konferencja Episkopatu Polski zwraca się do nas ze szczególnym apelem. „Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek, 28 lutego br., stał się dla nas Dniem Modlitwy i Postu w intencji Ukrainy. Do Was Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla nich czasie”.

2. Katechezy Zwiastowania prowadzone przez Wspólnoty Neokatechumenalne, odbywają się w kaplicy Miłosierdzia Bożego w każdy poniedziałek i czwartek o g. 19.00. Zapraszamy wszystkich do odnowy swojej wiary.

3. Przygotowujemy się do Odpustu parafialnego w związku z Uroczystością św. Kazimierza w dniu 4 marca. W dniu Odpustu nasze trwanie modlitewne rozpoczniemy o g. 15.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu w kościele, gdzie obecne będą również relikwie św. Kazimierza i bł. Jana Pawła II. Nasze odpustowe spotkanie chcemy wykorzystać również do duchowego przygotowania się do dnia kanonizacji dwóch wielkich papieży XX wieku: Jana XXIII i naszego Rodaka Jana Pawła II. Adoracja rozpocznie się modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. Uroczysta suma odpustowa z udziałem kapłanów z dekanatu polickiego i zaproszonych gości zostanie odprawiona o g. 18.00. W czasie adoracji od g. 15.00 do 18.00 będzie możliwość skorzystania ze Spowiedzi św. Wg przyjętej przed laty zasady zapraszania do przewodniczenia uroczystości kapłanów pochodzących z naszej parafii, Mszę św. o g. 18.00 odprawi i wygłosi odpustowe kazanie ks. Robert Szyszko, aktualnie pracujący w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie.

4. W czwartek po zakończonych feriach tj. 6 marca, o g. 18.30 w biurze parafialnym, spotkanie osób w wieku ponadgimnazjalnym, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, a chcieliby wzmocnić swoje życie religijne sakramentem bierzmowania.

5. Kolejny termin prowadzenia w naszej parafii nauk przedślubnych to dni od 31 marca do 4 kwietnia 2014 o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. 

6. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie.

7. Przy kościele i w kawiarence parafialnej przedstawiciele Rodziny Radia Maryja zbierają podpisy w obronie przed prywatyzacją Lasów Państwowych. Przy podpisie potrzebne jest podanie numeru PESEL.

8. W kościele został zamontowany konfesjonał zamykany. Koszt jednego takiego konfesjonału wynosi 20 tysięcy złotych. Ten konfesjonał, który stoi, został zapłacony z datków od Rodziców dzieci I komunijnych i młodzieży bierzmowanych z ubiegłego roku, jak również z funduszy zebranych podczas festynu parafialnego i innych ofiar. Przed nami postawienie drugiego konfesjonału, który montowany będzie w dniu 14 marca br. Ofiary na zapłacenie drugiego konfesjonału można składać w kopertach na tacy lub bezpośrednio na konto parafii. Chcemy przypomnieć, że został zmieniony numer konta, dotychczasowy jeszcze jest aktualny, a nowy umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii w dziale – kontakt, jak również będzie wkrótce na przekazach.

9. Dziękujemy za składane ofiary na kościół, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 23 lutego 2014 r.