Ogłoszenia duszpasterskie - VIII NIEDZIELA ZWYKŁA


1. Katechezy Zwiastowania prowadzone przez Wspólnoty Neokatechumenalne, odbywają się w kaplicy Miłosierdzia Bożego w każdy poniedziałek i czwartek o g. 19.00. Zapraszamy wszystkich do odnowy swojej wiary.

2. Przygotowujemy się do Odpustu parafialnego w związku z Uroczystością św. Kazimierza w dniu 4 marca. W dniu Odpustu nasze trwanie modlitewne rozpoczniemy o g. 15.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu w kościele, podczas którego obecne będą również relikwie św. Kazimierza i bł. Jana Pawła II. Nasze odpustowe spotkanie chcemy wykorzystać również do duchowego przygotowania się na dzień kanonizacji dwóch wielkich papieży XX wieku: Jana XXIII i naszego Rodaka Jana Pawła II. Adoracja rozpocznie się modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. Uroczysta suma odpustowa z udziałem kapłanów z dekanatu polickiego i zaproszonych gości zostanie odprawiona o g. 18.00. W czasie adoracji od g. 15.00 do 18.00 będzie możliwość korzystania ze spowiedzi św. Wg przyjętej przed laty kolejności kapłanów pochodzących z naszej parafii, Mszę św. o g. 18.00 odprawi i wygłosi podczas niej odpustowe kazanie ks. Robert Szyszko, aktualnie pracujący w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie.

3. W tym tygodniu rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Najbliższa środa, to Środa Popielcowa. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły.  Do postu zobowiązani są wszyscy w wieku od 14 do 65 lat życia, chyba, że nie pozwala na to stan zdrowia. Post jest pod względem jakościowym i ilościowym - spożywamy trzy postne posiłki, w tym jeden do syta. Katolicy w tym dniu zobowiązani są do udziału we Mszy św. z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia postanowień dla wzrostu duchowego. W naszym kościele Msza św. z posypaniem głów popiołem zostanie odprawiona w najbliższą środę o g. 7.00, 9.00 oraz po południu o g. 16.30, 18.00 i 19.30. W Wielkim Poście praktyką jest modlitwa, post i jałmużna. Jak jest to praktykowane w naszej parafii od kilku lat, jałmużną niech będzie dar na Seminarium Duchowne w naszej Archidiecezji. Koperty na seminarium znajdować się będą na stolikach przy wyjściu z kościoła.

4. W czwartek, 6 marca, o g. 18.30 w biurze parafialnym, spotkanie osób w wieku ponadgimnazjalnym, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, a chcieliby wzmocnić swoje życie religijne sakramentem bierzmowania.

5. W piątek z racji I piątku miesiąca spowiedź od g. 16.30 i następnie Msza św. dla dzieci o g. 17.00. W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiane będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek Droga Krzyżowa dla dzieci na zakończenie Mszy św. o g. 17.00, dla dorosłych po Msza św. o g. 18.00, tj. ok. g. 18.30, i dla młodzieży o g. 19.30.

6. Odwiedziny Chorych przez kapłanów  z posługą sakramentalną w I piątek i sobotę w czasie ustalonym z księdzem odwiedzającym.

7. W każdą niedzielę Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych.

8. Każdego dnia w Wielkim Poście zapraszamy na Jutrznię – poranną modlitwę Kościoła do kaplicy Miłosierdzia Bożego na godzinę 5.30.

9. Kolejny termin prowadzenia w naszej parafii nauk przedślubnych, to od 31 marca do 4 kwietnia 2014 o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. 

10. Zapraszamy na „kazimierzowskie noce” czyli godzinne czuwanie przy Najświętszym Sakramencie na wzór Pana Jezusa, który czuwał w Ogrójcu na modlitwie. Czuwanie odbywać się będzie w każdy czwartek Wielkiego Postu w kaplicy Miłosierdzia Bożego od godziny 21.00 do 22.00

11. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie.

12. W kościele został zamontowany konfesjonał zamykany. Koszt jednego takiego konfesjonału wynosi 20 tysięcy złotych. Ten konfesjonał, który stoi, został zapłacony z uzyskiwanych datków od Rodziców dzieci I komunijnych i młodzieży bierzmowanych z ubiegłego roku, jak również festynu parafialnego i innych ofiar. Przed nami postawienie drugiego konfesjonału, który montowany będzie w dniu 14 marca br. Ofiary na zapłacenie drugiego konfesjonału można składać w kopertach na tacy lub bezpośrednio na konto parafii. Chcemy przypomnieć, że został zmieniony numer konta, dotychczasowy jeszcze jest aktualny, a nowy, umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii w dziale – kontakt, jak również będzie wkrótce na przekazach.

13. Dziękujemy za składane ofiary na kościół, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.
ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 2 marca 2014  r.