Ogłoszenia duszpasterskie - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU1. W Wielkim Poście praktyką jest modlitwa, post i  jałmużna. Jak jest to praktykowane w naszej parafii od kilku lat, jałmużną niech będzie dar na Seminarium Duchowne w naszej Archidiecezji. Koperty na seminarium znajdować się  będą na stolikach przy wyjściu z kościoła.

2. Módlmy się o pokój na świecie, szczególnie o zakończenie niepokoju na Ukrainie. Módlmy się intencji naszej Ojczyzny. Z inicjatywy Parafialnego Zespołu Akcji Katolickiej każdego 13. dnia miesiąca o g. 20.00, była odprawiana Msza św. w intencji Ojczyzny. Decyzją księdza proboszcza Msza św. w intencji Ojczyzny z inicjatywy PZAK, będzie odprawiana każdego 10. dnia miesiąca o g. 18.00. W najbliższy poniedziałek, 10 marca, zapraszamy na Mszę św. odprawianą za Polskę i o pokój w świecie.

3. W czwartek, o g. 18.30 w biurze parafialnym spotkanie osób w wieku ponadgimnazjalnym, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, a chcieliby wzmocnić swoje życie religijne sakramentem bierzmowania.

4. W czwartek, 13 marca, o g. 19.00 rozpocznie się w kaplicy Miłosierdzia Bożego Adoracja Najświętszego Sakramentu i trwać będzie do g. 19.00 następnego dnia w ramach modlitwy „Jerycho Różańcowe”.

5. Z racji Wielkiej Nowenny Fatimskiej 13 marca br. o g. 21.00 w kościele Apel Maryjny i modlitwy przy kaplicy Matki Bożej Fatimskiej i bł. Jana Pawła II

6. W każdy piątek Wielkiego Postu jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00, dla dorosłych po Mszy św. o g. 18.00, tj. ok. g. 18.30, i dla młodzieży o g. 19.30.

7. W każdą niedzielę Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych.

8. Przez cały Wielki Post w kaplicy Miłosierdzia Bożego o g. 5.30 od poniedziałku do piątku, odmawiana jest wspólnie Jutrznia, część modlitwy brewiarzowej.

9. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii: dla dzieci szkół podstawowych w godzinach przedpołudniowych w dniach 17, 18, 19 marca br.; dla gimnazjum w godzinach przedpołudniowych w dniach 24, 25, 26 marca br. Rekolekcje parafialne w dniach 6, 7, 8 kwietnia 2014 r. i dla młodzieży Zespołu Szkół oraz młodzieży ponadgimnazjalnej w dniach 9, 10, 11 kwietnia br. 

10. Kolejny termin prowadzenia w naszej parafii nauk przedślubnych to dni od 31 marca do 4 kwietnia 2014 o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. 

11. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie.

12. Przed nami postawienie drugiego konfesjonału, który montowany będzie w dniu 14 marca br. Ofiary na zapłacenie drugiego konfesjonału można składać w kopertach na tacy lub bezpośrednio na konto parafii. Chcemy przypomnieć, że został zmieniony numer konta parafialnego. Nowy numer konta parafialnego umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii w dziale – kontakt, podajemy do informacji w ogłoszeniach: 97102047950000910202861367, jak również będzie dostępny wkrótce na przekazach.

13. Dziękujemy za składane ofiary na kościół, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 9 marca 2014 r.