Ogłoszenia duszpasterskie - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU1. W Wielkim Poście praktyką jest modlitwa, post i  jałmużna. Jak jest to praktykowane w naszej parafii od kilku lat, jałmużną niech będzie dar na Seminarium Duchowne w naszej Archidiecezji. Koperty na seminarium znajdować się  będą na stolikach przy wyjściu z kościoła.

2. We wtorek, 18 marca, o g. 19.00 będzie nabożeństwo pokutne dla kandydatów do bierzmowania. Nabożeństwo odbędzie się w kościele.

3. W środę, 19 marca, jest Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła Powszechnego. Msze św. Jak w zwykły dzień, ale pamiętajmy o uczestnictwie we Mszy św. w tym dniu.

4. W czwartek, o g. 18.30 w biurze parafialnym spotkanie osób w wieku ponadgimnazjalnym, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, a chcieliby wzmocnić swoje życie religijne sakramentem bierzmowania.

5. Przypominamy o „kazimierzowskich nocach” - czuwaniu przy Panu Jezusie na Adoracji w każdy czwartek Wielkiego Postu w godzinach od 21.00 do 22.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego

6. W piątek, 21 marca br., o g. 17.00, w kaplicy Miłosierdzia Bożego spotkanie dla klas I i II gimnazjum.

7. W każdy piątek Wielkiego Postu jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek Droga Krzyżowa dla dzieci  o g. 17.00, dla dorosłych po Msza św. o g. 18.00 tj. ok. g. 18.30 i dla młodzieży o g. 19.30.

8. W najbliższy piątek, 21 marca, kolejna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie o g. 20.00 w kościele.

9. W każdą niedzielę Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych.

10. W dniu 17 marca br. przypada 40 rocznica przyjęcia święceń biskupich przez J.E. ks. biskupa Jana Gałeckiego. Jubilat odprawi Msze św. dziękczynną w Bazylice Katedralnej w Szczecinie w niedzielę, 23 marca br., o g. 18.00 . Serdecznie zapraszamy do udziału w tej Mszy św. 

11. W niedzielę, 23.03., obchodzimy Archidiecezjalny Dzień Świętości Życia. Po Mszy św o g. 19.30 czyli ok. 20.15, zapraszamy do sali kasetonowej na film pt. „October baby”, mówiący o świętości ludzkiego życia. Wstęp jako cegiełka za użyczenie filmu, może być 5 złotych.

12. Od minionych wakacji w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, panowie z całej Archidiecezji przygotowują się do podjęcia zadań Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Z naszej parafii uczestniczy pięciu panów w tym dwóch naszych kościelnych, p. Marian i p. Stanisław, którzy w niedzielę 23 marca br. w kościele seminaryjnym w Szczecinie podczas Mszy św. o godzinie 11.30 otrzymają z rąk Księdza Arcybiskupa Metropolity specjalne błogosławieństwo i zezwolenie na podawanie Komunii św. podczas Mszy św., jak również zanoszenia Komunii św. do Chorych.

13. Przez cały Wielki Post w kaplicy Miłosierdzia Bożego o g. 5.30 od poniedziałku do piątku, odmawiana jest wspólnie Jutrznia, część modlitwy brewiarzowej.

14. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii: dla dzieci szkół podstawowych w godzinach przedpołudniowych w dniach 17, 18, 19 marca br.; dla gimnazjum w godzinach przedpołudniowych w dniach 24, 25, 26 marca br. Rekolekcje parafialne w dniach 6, 7, 8 kwietnia 2014 r. i dla młodzieży Zespołu Szkół oraz młodzieży ponadgimnazjalnej w dniach 9, 10, 11 kwietnia br. 

15. Kolejny termin prowadzenia w naszej parafii nauk przedślubnych, to dni od 31 marca do 4 kwietnia 2014 o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. 

16. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie.

17. Dnia 5 kwietnia 2014 roku, tj. w sobotę, odbędzie się wyjazd do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej. Koszt 70 złotych. Zapisy u księdza Marka.

18. Dziękujemy za składane ofiary na kościół, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.
ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 16 marca 2014  r.