Ogłoszenia duszpasterskie - III NIEDZIELA WIELKANOCNA 


1. W minioną niedzielę świat przyjął szczególny dar kanonizacji dwóch Papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Chcemy wdzięczność i radość wyrazić w szczególnym dziękczynieniu Panu Bogu za nowych  Świętych. Archidiecezjalne dziękczynienie będzie miało miejsce w niedzielę, 18 maja br., na Jasnych Błoniach w Szczecinie. W naszej parafii będziemy chcieli wyrazić wdzięczność Uroczystą Mszą św. i radością wyrażoną podczas Festynu parafialnego w dniu 15 czerwca br. W przygotowaniu jest podkreślenie w naszym kościele, w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II, miejsca, gdzie znajduje się Obraz Świętego. Z inicjatywy Dyrekcji i Pracowników Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Policach powstanie mosiężna, artystycznie zaprojektowana i wykonana, zabudowa na ścianie, gdzie znajduje się Obraz. 

2. Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na rzecz Caritas.

3. W dniach od 4 do 10 maja br. będziemy przeżywać w Polsce VI Tydzień Biblijny pod hasłem „Tak Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat (J11,27)". Podczas Mszy św. wieczornej przez najbliższy tydzień pochylmy się szczególnie na wartością odczytywanych tekstów Pisma Świętego.

4. W środę na zakończenie Mszy św. wieczornej z racji I środy miesiąca zmiana intencji modlitw i tajemnic Żywego Różańca.

5. W sobotę o g. 18.00, jak każdego 10. dnia miesiąca, z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Msza św. w intencji Ojczyzny

6. Decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi została powołana Fundacja „Donum Vitae”. Jej głównym celem jest przywracanie nadziei małżeństwom na poczęcie nowego życia dzięki metodzie naprotechnologii, zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II. Problem bezpłodności dotyka coraz liczniejsze małżeństwa, korzystające często z metod leczenia niezgodnych z etyką katolicką. Obecnie fundacja zbiera środki na budowę Centrum wspierania Płodności, które będzie realizować nauczanie Kościoła w tym zakresie. Zachęcamy do przyjęcia folderów informacyjnych fundacji oraz przekazania darowizny na jej działanie i budowę Centrum Wspierania Bezpłodności w Szczecinie – jako dar wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II.

7. Według zachęty Ojca Świętego Franciszka „Musimy wyjść z zamknięcia w sobie, tak jak Pan Jezus, aby wraz z Nim poszukiwać owcy zaginionej”, temat ten objął wszystkie kontynenty i setki miast. Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w ewangelizacji „Misja na 1000 placach”, która odbędzie się również w naszym mieście, a będzie prowadzona przez Wspólnoty Neokatechumenalne na placu z fontannami w okolicy ul. Piaskowej i Zamenhofa. Misja będzie prowadzona w każdą niedzielę maja i 1 czerwca w godzinach od 15.30 do 17.30, z wyjątkiem niedzieli 18 maja br., ze względu na Archidiecezjalne dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II. Głoszenie Ewangelii w naszym mieście będzie od g. 13.00 do 15.30.

8. W dniu 8 maja br. o g. 19.00, J.E. Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga udzieli młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania.

9. W przygotowaniu do godnego przyjęcia sakramentu bierzmowania, 5 maja o g. 16.00, spowiedź kandydatów do bierzmowania oraz próba przed bierzmowaniem po zakończonym nabożeństwie majowym, tj. ok. g. 19.00. We wtorek, 6 maja br., spowiedź dla świadków od g. 16.00 i próba przed bierzmowaniem ze świadkami po zakończonym nabożeństwie majowym, czyli ok. g. 19.00 i w środę, 7 maja próba przed bierzmowaniem i zamknięcie wszystkich formalnych spraw o g. 19.00 w kościele.

10. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie.

11. Dziękujemy za składane ofiary na kościół. Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police,  4 maja 2014 r.