Ogłoszenia duszpasterskie - XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY


1. W październiku nabożeństwa różańcowe dla dzieci odprawiane są od poniedziałku do piątku o g. 17.00 i dla wszystkich codziennie nabożeństwo różańcowe po zakończeniu Mszy św. wieczornej.
 
2. W dniach od 5-19 października br. będzie w Rzymie III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Biskupów. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będą „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”. Zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji tych obrad. 

3. Na prośbę wielu parafian została wystosowana, przez pośrednictwo Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi, petycja do Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, o możliwość otrzymania dla naszego kościoła relikwii św. Jana Pawła II. Ksiądz Kardynał po przedstawieniu faktu, w jak wielu miejscach w naszym mieście jest  św. Jan Paweł II honorowany w postaci: tytułu Honorowy Obywatel naszego miasta, Skweru im. Jana Pawła II i na tym Skwerze postawionego monumentalnego pomnika, który po beatyfikacji i kanonizacji stał się Figurą Świętego, Szkoły Podstawowej nr 8, której Patronem jest Jan Paweł II, odbywającej się już dwukrotnie pielgrzymki biegowa do Watykanu i raz z Wadowic do Polic, nadto umieszczonych w kościele parafialnym ołtarzu i kaplicy poświęconej NMP Fatimskiej i św. Jana Pawła II, Ksiądz Kardynał widząc zasadność, wyraził wolę przekazania dla naszego kościoła relikwie św. Jana Pawła II. W najbliższy czwartek, 9 października, w rezydencji biskupów krakowskich, przy Franciszkańskiej 3 o godzinie 12.00, Jego Eminencja przekaże Relikwie na ręce delegacji naszej parafii. W późniejszym czasie zostanie ustalona data uroczystego wprowadzenia i instalacji relikwii św. Jana Pawła II w naszym kościele. 

4. W przyszłą niedzielę, 12 października, jak każdego roku od wielu lat, w niedzielę poprzedzającą datę wyboru na Papieża Kard. Karola Wojtyłę, Kościół w Polsce przeżywa Dzień Papieski.  Żywy pomnik dla św. Jana Pawła II, którym jest Fundacja Nowego Tysiąclecia, troszczy się o stypendia dla kształcącej się młodzieży, którym należy pomóc, ponieważ wywodzą się z rodzin, które nie są w stanie zapewnić zdolnej młodzieży uzyskać odpowiednie wykształcenie. Dlatego w Dzień Papieski dokonywana jest zbiórka pieniędzy do puszek, aby między innymi w ten sposób gromadzić fundusz na realizację zadań Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

5. Zwracamy się z prośbą do Rodziców i z zaproszeniem do chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami, aby po każdej Mszy św. w niedzielę, czy w tygodniu zgłosili swoją gotowość służenia Panu Bogu przy ołtarzu. Serdecznie zapraszamy.

6. Został opracowany album ze zdjęciami i opisem w trzech językach, wszystkich kościołów miasta Szczecina i powiatu polickiego. Piękne wydanie w cenie 80 złotych za egzemplarz, można otrzymać w kiosku parafialnym. 

7. W środę, 8.10., br. o g. 18.00 odbędzie się w katedrze w Szczecinie spotkanie z Mary Wagner, która jest kanadyjską działaczką pro-life, bardzo zaangażowaną w obronę dzieci nienarodzonych. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym spotkaniu.

8. Od liturgicznego święta Michała Archanioła, została wprowadzona na pewien czas do odmawiania na zakończenie każdej Mszy św., przed błogosławieństwem, modlitwa do świętego Michała Archanioła, polecając w opiekę siebie, Kościół i świat.

9. Na stolikach przy wyjściu z kościoła są już wyłożone kartki na wypominki. Można już składać wypominki na tacy podczas Mszy św.

10. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie.

11. Dziękujemy za składane ofiary na kościół.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police,  5 października 2014 r.