Ogłoszenia duszpasterskie - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

 

1. Na stolikach przy wyjściu z kościoła są  wyłożone kartki na wypominki. Po wypisaniu Imion czy Nazwisk naszych bliskich zmarłych można składać wypominki na tacy podczas Mszy św. Bóg zapłać za składane ofiary w modlitwie za zmarłych.

2. Dzisiaj, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przypada w niedzielę i Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego.

3. Wypominki wraz z modlitwą w naszym kościele przez cały listopad przed Mszą św. wieczorną tj. od g. 17.30., według daty na kartce, na której są podani Kościołowi do wspomnienia i modlitwy nasi bliscy zmarli.

4. W dniach od 1 do 8 listopada można zyskać odpust ofiarowany za zmarłych, pod warunkiem stanu łaski uświęcającej i przyjęcia Komunii św., nawiedzienie cmentarza lub kościoła, odmówiona modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego. W poszczególnych dniach od 3 do 8 listopada będziemy zanosili modlitwy w następujących Intencjach: 3.11. - za zmarłe ofiary wypadków drogowych i katastrof, 4.11. - za ofiary aborcji, 5 11. - za zmarłe ofiary”In vitro”, 6.11. - za zmarłych, którzy życie oddali w służbie naszej Ojczyzny, 7.11. - za tych, którzy nie wrócili z morza, 8.11. - za zmarłych nauczycieli, wychowawców i duchownych, nadto w naszej parafii dnia 4 listopada o g. 19.00, w kaplicy Miłosierdzia Bożego „ ZADUSZKI”, przedstawione przez młodzieżowy zespół muzyczny „Tumultus Gaudium” oraz w dniu 7 listopada w piątek, o g. 12.00 spotkanie na terenie starej fabryki benzyny syntetycznej, pod brzozowym krzyżem, przy zbiegu ulic Licealnej i Spółdzielczej, na modlitwy za wszystkie ofiary obozów koncentracyjnych i przymusowej pracy, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

5. W piątek, 7 listopada br., w kawiarence parafialnej, bezpośrednio po Mszy św. wieczornej tj. o g. 18.30, odbędzie się spotkanie wspominające nieżyjących Patriotów, szczególnie przedstawione będą osoby: Generałowie: Sosnowski, Sosabowski, Maczek i inni nieznani bohaterowie oraz relacja z 4 Rajdu Szlakiem Dywizji Pancernej Generała Maczka. Spotkanie poprowadzi o. Marek KIEDROWICZ, franciszkanin.

6. Trwają katechezy głoszone przez katechistów ze wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Zawsze można dołączyć do grupy słuchających katechez. Katechezy odbywają się w poniedziałki i czwartki o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

7. Najbliższe dni, jako pierwsze miesiąca, w których pamiętamy o stałych praktykach życia religijnego. W czwartek o g. 18.00 modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, w piątek spowiedź dla dzieci z racji I piątku miesiąca  od g. 16.30 i Msza św. o g. 17.00 i dla wszystkich o g. 18.00 zakończona nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę Msza św. Wynagradzająca za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników o g. 9.00. W pierwszych dniach nowego miesiąca kapłani odwiedzą Chorych w ich domach w dniu i godzinie ustalonej z księdzem odwiedzającym.

8. Nauki przedślubne będą w dniach 17-21 listopada br. o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
 
9. Na sobotę, 15 listopada, planowana jest pielgrzymka jednodniowa do Torunia. Koszt 100 zł. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Informacje u ks. Andrzeja również telefonicznie – 602 88 90 50.

10. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom wieczoru wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych. Rodzicom dzieci biorących udział w „Balu” i innym Ofiarodawcom za ciasto. Bardzo serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Policach za przekazanie na Bal dla dzieci cukierków, napojów i innych artykułów bardzo potrzebnych w organizacji takiego wydarzenia. Wielkie podziękowania dla dzieci i młodzieży za włączenie się w taką formę przeżywania Wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych.

11. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie.

12. Dziękujemy za składane ofiary na kościół.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police,  2 listopada 2014  r.