Ogłoszenia duszpasterski - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA


1. Wczoraj, 22 listopada 2014 r. o g. 12.00, Nuncjatura Apostolska w Polsce, przekazała informację o nominacji przez Papieża Franciszka nowego biskupa pomocniczego dla Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, którym został Dziekan Wydziału Teologicznego w Szczecinie Ksiądz Profesor Henryk Wejman.  W modlitwie wypraszajmy u Pana Boga potrzebne łaski dla nowego biskupa.

2. Wypominki wraz z modlitwą w naszym kościele są przez cały listopad przed Mszą św. wieczorną tj. od g. 17.30, według daty na kartce, na której są podani Kościołowi do wspomnienia i modlitwy nasi bliscy zmarli. Kartki, które wpłynęły po dacie wyznaczonej, będą odczytane w niedzielę 30 listopada od g. 17.30 .

3. Dzisiaj, w Uroczystość Chrystusa Króla, jest się zbiórka pieniędzy do puszek z przeznaczeniem na odbudowę spalonej katedry w Sosnowcu.

4. Uroczystość Chrystusa Króla, to święto Patronalne Akcji Katolickiej, Ministrantów i Lektorów, jak również Eucharystycznego Ruchu Młodych. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich skupiających się w szeregach wspomnianych organizacji.

5. W kościele NSPJ w Szczecinie jest do 30 listopada jeden z 12 ołtarzy Adoracji Najświętszego Sakramentu w modlitwie o pokój na świecie i w sercach ludzi. Zapraszamy do udziału w adoracji. Adoracja jest przez cały dzień. Bliższe informacje są w gablotce przed kościołem i na stronie internetowej naszej parafii.

6. We wtorek, 25 listopada, jak każdego 25 dnia miesiąca o g. 19.00 w  kościele, zostanie odprawiona Msza św. „z życiem bez prądu” w obronie dzieci nienarodzonych.

7. W przyszłą niedzielę, 30 listopada, przypada dzień Imienin ks. Andrzeja. Solenizant w przyszłą niedzielę odprawi Mszę św. we własnej intencji o g. 12.00. Będziemy z ks. Andrzejem w tym dniu, otaczając Go modlitwa i życzliwością.

8. Ostatnie dni roku liturgicznego, w tym roku w dniach od 24 do 29 listopada, przeżywamy Tydzień Słowa Bożego. Podczas Mszy św. wieczornej, codziennie uroczyste wniesienie Księgi Pisma św. do Ołtarza, w domu zwróćmy uwagę na miejsce, gdzie jest Pismo św., jak również w tym tygodniu starajmy się poświecić chwilę czasu na lekturę Pisma św.

9. Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego. Uroczyste rozpoczęcie w I Niedzielę Adwentu i zakończenie 2 lutego 2016 roku. Przez ten rok chcemy przybliżyć sobie wszystkie formy posługi życia zakonnego. W naszej Archidiecezji uroczyste rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego, w sobotę, 29 listopada o g. 12.00 w kościele NSPJ w Szczecinie.

10. W całej Polsce wolontariusze docierają do ubogich rodzin z pomocą w ramach projektu „ Szlachetna paczka”. Zapraszamy do włączenia się w tę akcję. Bliższe informacje na stronie internetowej pod adresem: www.szlachetnapaczka.pl

11. W kiosku przy kawiarence parafialnej znajdują się czasopisma katolickie, jest możliwość również nabyć  poświęcone opłatki na święta Bożego Narodzenia. Ofiary składane za opłatki, będą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem kościoła w okresie zimowym.

12. Dziękujemy za składane ofiary na kościół.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.
ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police,  23 listopada 2014 r.