Ogłoszenia duszpasterskie - I Niedziela Wielkiego Postu1. W Okresie Wielkiego Postu w każdy piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00, dla wszystkich po zakończeniu Mszy św. wieczornej oraz o godzinie 19.30 dla młodzieży. Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o g. 17.00.

2. W przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży, w całej Polsce odbywają się spotkania modlitewne przy znakach ŚDM, to jest krzyża i ikony Matki Bożej, które poświęcone przez Papieża Jana Pawła II, wędrują po terenie danego kraju, w którym ma być spotkanie młodych z Papieżem. Dla miasta Police taki czas spotkania modlitewnego przy znakach ŚDM, z obecnością biskupów, będzie miało miejsce w dniach 16 i 17 lutego 2016 r. Rozpoczęcie spotkania 16 lutego 2016 r., czyli w najbliższy wtorek, o g. 21.00, w kościele parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach i ok. g. 21.30 wyruszy z tymi znakami procesja do kościoła św. Kazimierza. W czasie procesji będzie odprawiana Droga Krzyżowa pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Profesora Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, zakończona Mszą św. w kościele św. Kazimierza o g. 23.00 sprawowaną przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę. Następnie czuwanie modlitewne poszczególnych grup duszpasterskich do g. 10.30 następnego dnia, tj. 17 lutego 2016 r., zakończone Mszą św. pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Profesora Henryka Wejmana.

3. Z okazji peregrynacji symboli ŚDM w naszej archidiecezji, zostały wyprodukowane miniatury tych symboli: krzyż i ikona Matki Bożej zrobione ze sklejki drewnianej. Koszt pamiątki wynosi 10 zł. Fundusz z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na ŚDM w Krakowie.

4. Po przerwie na czas kolędy i okresu ferii zimowych wznowione będą Msze św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego o g. 15.00, począwszy od najbliższego czwartku.

5. W piątek, 19 lutego br. o g. 19.30 odbędzie się Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Dlatego wyjątkowo w najbliższy piątek Doga Krzyżowa dla młodzieży rozpocznie się o g. 19.00.

6. W każdy czwartek Wielkiego Postu zapraszamy na „kazimierzowskie noce”, czyli czuwanie z Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Adoracja od g. 21.00 do 22.00, natomiast w każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na zasłuchanie w Słowo Boże połączone z adoracją od g. 20.30 do 21.30.

7. Dzisiaj z okazji dnia św. Walentego, określanego zwyczajowo patronem zakochanych, młodzież przygotowująca się do ŚDM w Krakowie, będzie wręczać przy wyjściu głównym z kościoła drobny upominek.

8. Nauki przedślubne w naszej parafii w dniach od 22 do 26 lutego br., codziennie o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

9. Bierzmowanie w naszej parafii w tym roku połączone z odpustem parafialnym i w tym dniu położony szczególny akcent przeżywanego Roku Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski. W naszym kościele jest to dzień 4 marca o g. 18.00.  W czwartek, 18 lutego br. o g. 19.00, spotkanie w biurze osób poza wiekiem gimnazjalnym, które zgłosiły gotowość przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

10. Serdecznie zapraszamy na Uroczystości odpustowe w pierwszym na świecie Sanktuarium błogosławionych dzieci z Fatimy Franciszka i Hiacynty, w Szczecinie na oś. Kasztanowym, dnia 20 lutego 2016 r. Uroczystości będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga. Dnia 20 lutego br. , w sobotę o godz. 15.45 przy naszym kościele będzie podstawiony autobus i o g. 16.00 wyjazd pielgrzymki. Koszt pielgrzymki 15 złotych. Potrzebny numer pesel w celu ubezpieczenia. Zapisy u księdza Pawła.

11. Nasza parafia zobowiązana jest  w skali roku wypłacić na Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Szczecinie 33528 złotych, liczone jest od ilości mieszkańców. Od kilku lat praktykujemy, aby wszyscy mogli mieć możliwość uczestnictwa w odpowiedzialności za wychowanie nowych szeregów kapłanów, niech darem będzie w okresie Wielkiego Postu jałmużna postna. Koperty na ten cel wyłożone są na stolikach przy wyjściu z kościoła,  w których według woli w złożonej ofierze, można składać na tacy podczas Mszy św. lub jeżeli jest wygodniejszą droga, może być wpłata bezpośrednio na konto parafii.

12. Dziękujemy za składane ofiary jak również za wszelką życzliwość w pracy duszpasterskiej. Życzymy wszystkim dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwaks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 14 lutego 2016 r.