Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Wielkanocna 2016


1. Przeżyliśmy piękne i doniosłe dni Wielkiego Tygodnia. Należą się serdeczne podziękowania dla osób, które były szczególnie zaangażowane w przygotowanie i realizację programu Wielkiego Tygodnia. Podziękowania dla ks. Marcina i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowaniu dekoracji Ciemnicy i Grobu Pana Jezusa według projektu ks. Marcina. Wielkie podziękowania dla lektorów i ministrantów, którzy pod opieką ks. Pawła wypełniali posługą przy ołtarzu liturgię tych wspaniałych dni. Młodzieży oazowej i zespołom muzycznym pod opieka ks. Łukasza za umożliwienie nam wszystkim głębokich przeżyć tajemnicy Męki i Śmierci Pana Jezusa, kapłanom posługującym w liturgii i konfesjonale i wszystkim za otwartość na działanie łaski Bożej by przemieniać się i tym samym doskonalić świat.

2. Dzisiaj i w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego. Jak zawsze w II dzień świąt taca zbierana jest na potrzeby Katolickich Uczelni Wyższych, to znaczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wydziału Teologicznego w Szczecinie.

3. W tygodniu Msze św. jak w zwykłe dni. Codziennie do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, Nowenna do Miłosierdzia Bożego wraz z Koronką o g. 15.00, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny w kościele, a w pozostałe dni tygodnia w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W pierwszych dniach nowego miesiąca kapłani odwiedzą Chorych w ich domach. W sobotę w kościele Msza św.  wynagradzająca za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników o g. 9.00. Po zakończonej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego do g. 15.00.

5. W sobotę, 2 kwietnia, przypada kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II. Już po kanonizacji nie modlimy się za zmarłego, ale przez pośrednictwo św. Jana Pawła II. Wspominając jednak dzień odejścia Wielkiego Papieża z tego świata, chcemy wspominać ten dzień i upraszać łaski potrzebne za Jego pośrednictwem. W roku obchodów Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski, chcemy przez pośrednictwo Wielkiego Polaka polecać Panu Bogu naszą Ojczyznę, prosząc o odnowę wiary katolickiej wśród wszystkich Polaków. Spotkanie modlitewne przy figurze św. Jana Pawła II, na Skwerze Jego Imienia,  w sobotę o g. 21.30.

6. W przyszłą niedzielę o g. 15.00 w kościele Msza św. w Godzinie Miłosierdzia i poświęcona nie tylko dzieciom przedszkolnym, jak to zwyczajnie bywa, ale dla wszystkich, z możliwością korzystania z Godziny Miłosierdzia. Również w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jak to bywa już od wielu lat, składamy w pustym Grobie Pana Jezusa czerwone goździki.

7. Dziękujemy za składane ofiary jak również za wszelką życzliwość w pracy duszpasterskiej. Życzymy wszystkim na święta Zmartwychwstania Chrystusa obfitości łask płynących od Zmartwychwstałego, jak również dobrego tygodnia  w Oktawie Wielkanocnej i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 27 marca 2016 r.