Ogłoszenia duszpasterskie - VI Niedziela Wielkanocna


1. Zgodnie z propozycją Ojca Świętego Franciszka wyrażonej w słowach „wyjdźcie z ewangelizacją na place i ulice miast”, na placu przy kaplicy Miłosierdzia Bożego, przez 5 kolejnych niedziel odbywa się „Ewangelizacja na placach miast”, prowadzona przez Wspólnoty Neokatechumenalne, pomiędzy godziną 16.00 i 18.00.

2. Od dzisiaj przez cały miesiąc po zakończeniu Mszy św. wieczornej nabożeństwo majowe. Zawsze wieczorem o 21.00 w maju jest śpiewana Litania Loretańska przy figurze Matki Bożej Fatimskiej przy Rondzie Pionierów. Zapraszamy również do tej formy modlitwy.

3. We wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski i święto narodowe Konstytucji 3 Maja. Msza św. w ten dzień o g. 7.00, 9.00, następnie uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem Władz Miasta i Powiatu i innych instytucji o g. 11.00. Po południu Msza św. o g. 18.00 zakończona nabożeństwem majowym.
 
4. W piątek, 6 maja br., od g. 20.30, do kaplicy Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przypominamy równocześnie, że trwają zapisy na wyjazd do Krakowa. Na wyjazd dłuższy od 25.07 – 31.07. 2016, którego koszt wynosi 500 złotych oraz krótszy, na samo spotkanie z Papieżem Franciszkiem w terminie 29.07 – 31.07. br., gdzie koszt wyjazdu wynosi 350 złotych. Zapisy i bliższe informacje u ks. Marcina i ks. Łukasza.

5. W pierwszych dniach nowego miesiąca, w czwartek modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i zakonu o g. 18.00, w piątek dla dzieci, które w sobotę, 7 maja przystąpią do I Komunii św, będzie I spowiedź od g. 16.00, a dla wszystkich praktykujących I piątki miesiąca spowiedź od g. 16.30 ze Mszą św. dla dzieci szkolnych o g. 17.00 oraz Msza św. z I piątku o g. 18.00. W sobotę Msza św. wynagradzająca za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników o g. 9.00, natomiast Uroczystość I Komunii dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 i filii Szkoły Podstawowej nr 8, rozpocznie się o g. 11.00. W pierwszych dniach nowego miesiąca kapłani z posługą sakramentalną odwiedza Chorych w ich domach w czasie ustalonym z księdzem odwiedzającym.

6. W przyszłą niedzielę, 8 maja, przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, jak to bywa od wielu już lat, że Uroczystość przypadająca 40 dnia po Zmartwychwstaniu przeniesiona jest na najbliższą niedzielę, to jest siódmą Wielkanocną.
  
7. Pielgrzymka autokarowa organizowana jest w dniach 18 – 21 maja 2016. W programie pielgrzymki wyjazd na poświecenie nowego kościoła w Toruniu, pw.  św. Jana Pawła II. W dalszym programie jest Bydgoszcz, Gniezno, Ostrów Lednicki, Licheń  i w sobotę 21 maja udział w świeceniach kapłańskich naszego parafianina, diakona Grzegorza Siwaka, w klasztorze w Lądzie k. Konina. Koszt pielgrzymki 360 złotych. Zapisy w zakrystii. Więcej informacji u ks. Marcina.

8. W przedsionku kościoła znajduje się wystawa zdjęć z przeżywanej Drogi Krzyżowej w minionym okresie Wielkiego Postu na ulicach miasta na terenie parafii w Szczecinie - Skolwinie.

9. Dla podkreślenia przeżywanego Roku Miłosierdzia, kaplica Miłosierdzia Bożego na rozpoczęcie Roku Miłosierdzia została wyposażona w nowy ołtarz i ambonkę, natomiast w kwietniu, to jest przed tygodniem, kaplica otrzymała nowe sedilia, czyli trzy fotele miejsca przewodniczenia oraz zakrystia przy kaplicy wyposażona została w nowe meble. Do zakończenia Roku Miłosierdzia zaplanowana jest wymiana okien i urządzeń centralnego ogrzewania w kaplicy i malowanie kaplicy po zakończonych remontach. Na placu kościoła został odnowiony krzyż misyjny z napisem „Jezu ufam Tobie”.
 
10. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 1 maja 2016 r.