Ogłoszenia duszpasterskie - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. We wspólnocie ludzi modlących się o pokój na świecie, w akcji Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata – w naszej parafii będzie spotkanie w dniu 28 września br., w środę, o g. 15.00 przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej przy Rondzie Pionierów Polic, u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Siedleckiej i Grzybowej.

2. Młodzież z gimnazjum może nabywać indeksy do bierzmowania w cenie 2 złotych w zakrystii kościoła.

3. Dzisiaj, w niedziele 25 września br., jest we wszystkich kościoła zbiórka do puszek na KUL i Wydział Teologiczny US. Zbiórka będzie po każdej Mszy św. przy drzwiach kościoła.

4. Zapraszamy do wspólnoty młodzieżowej Ruchu Światło Życie, potocznie nazywanej OAZĄ, wszystkich młodych od gimnazjum wzwyż; szukamy młode osoby, które chcą od życia i wiary czegoś więcej; pierwsze spotkanie organizacyjne w niedzielę 25 września o g. 16.00 w sali kasetonowej.

5. Nauki przedślubne będą w kaplicy Miłosierdzia Bożego w dniach od 26-30 września br. o g. 19.00.

6. W tym tygodniu, to jest od najbliższej soboty, która rozpoczyna miesiąc październik i  nabożeństwa różańcowe, które w naszej parafii będą codziennie o g. 17.30.

7. Poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św., w przyszłą niedzielę, 2 października br. podczas Mszy św. o g. 10.45.

8. Wyjazd ze Wspólnota Żywego Różańca w niedzielę 2 października do Sanktuarium Matki Bożej w Siekierkach o g. 10.45 przy kościele.

9. Na niedzielę, 9 października, jak każdego roku od wielu lat, będziemy przeżywać Dzień Papieski, w którym prowadzona jest akcja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, fundacja powstała z inicjatywy św. Jana Pawła II, dla tworzenia stypendium dla młodzieży zdolnej, a mającej problemy z kosztami ponoszonymi na edukację. Aktualnie pomoc dociera do 2300 uczniów i studentów.

10. Uroczyste rozpoczęcie Roku Maryjnego w naszej Archidiecezji, będzie miało miejsce w Sanktuarium Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie na Oś. Słonecznym, w dniu 13 października br. o godzinie 19.00. Zapraszamy wszystkich to zgromadzenia liturgicznego pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi wszystkich ludzi dobrej woli, a szczególnie grupy modlitewne i formacyjne z naszej parafii.

11. Próby Chóru „Maria Cantat” odbywają się w środy o g. 19.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania. Szczególne zaproszenie kierujemy do panów, ponieważ w Chórze jest niewielu, a męskie głosy zapewne dodadzą piękna w śpiewie Chóru.

12. Dziękujemy za składane ofiary.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 25 września 2016 r.