Ogłoszenia duszpasterskie - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA


1. W październiku nabożeństwa różańcowe dla dzieci od poniedziałku do piątku o g. 17.00 i dla wszystkich codziennie o g. 17.30.

2. Pamiętając o wielkim wydarzeniu dla Kościoła Powszechnego, a szczególnie dla nas Polaków, jakim był w dniu 16 października 1978 roku wybór na Papieża, Ks. Kardynała Karola Wojtyłę, dzisiaj świętego Papieża Jana Pawła II, zatrzymajmy się przy Figurze Świętego w naszym mieście na Skwerze Jana Pawła II, dzisiaj, w niedziele 16 października br., na chwilę modlitwy uwielbienia Pana Boga i pozdrowienie Matki Najświętszej, przez pośrednictwo św. Jana Pawła II, rozpoczynając spotkanie o g. 21.00 Apelem Jasnogórskim i złożeniem wiązanek kwiatów u stóp Figury, a przez całą niedzielę dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz ze swymi Rodzicami i siostrami zakonnymi, w przedsionku kościoła po każdej Mszy św. będą sprzedawać kremówki. 

3. Dzisiaj, 16 października przypada również siódma rocznica śmierci Księdza Arcybiskupa Mariana Przykuckiego. O g. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. Ks. Arcybiskupa Mariana Przykuckiego. Pamiętajmy w modlitwie o śp. Księdzu Arcybiskupie Marianie.

4. W najbliższy wtorek, 18 października będziemy obchodzić X Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. W obliczu dramatu współczesnego niewolnictwa, który przekłada się na cierpienie, wielu niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci, wykorzystywanych w niewolniczej pracy, w seksbiznesie, zmuszanych do żebrania i pozbawianych organów. Według zachęty Papieża Franciszka, ofiarujemy w tym dniu modlitwę wołając o pomoc Pana Boga i wstawiennictwo Matki Najświętszej, by ustały wszelkie formy niewolnictwa. W najbliższy wtorek ofiarujemy w tych intencjach nabożeństwo różańcowe o g. 17.30 

5. W piątek, 21 października br. zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie na g. 19.30.

6. Zapraszamy na Noc Wszystkich Świętych 31 października. Od g. 16.45 gromadzą się dzieci przy kościele – rozpoczęcie korowodem Wszystkich Świętych ulicami Polic, których dzieci w odpowiednim przebraniu będą przypominać o ich obecności, a po zakończeniu korowodu część artystyczna i zabawa w sali kasetonowej do g. 19.30. Od g. 20.00 do sali kasetonowej zapraszamy na ten dzień młodzież na zabawę, której nadajemy nazwę „Holy Party”, po zabawie od g. 22.30 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele i Msza św. o północy, rozpoczynając Uroczystość Wszystkich Świętych.

7. Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych na miesiąc listopad. Na stolikach przy wyjściu z kościoła wyłożone są kartki na wypominki. Kartki z wypisanymi Imionami czy nazwiskami zmarłych można składać wraz z ofiarą na tacy podczas Mszy św.

8. Dzisiaj w całej Polsce dokonywane jest liczenie uczestników Mszy św. i przyjętych Komunii.

9. Od przyszłej niedzieli głoszone będą katechezy neokatechumenalne i będą trwać do Bożego Narodzenia. Katechezy będą głoszone w przyszłą niedzielę i w każdy poniedziałek i czwartek o g. 19.00.

10. Dziękujemy za składane ofiary.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafi
Police, 16 października 2016 r.