Ogłoszenia duszpasterskie - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA


1. W najbliższy wtorek, 25 października, zapraszamy na kolejną Mszę św. w obronie życia „z życiem bez prądu” na godzinę 19.00 do kościoła.

2. Zapraszamy na Noc Wszystkich Świętych 31 października. Od g. 16.45 gromadzą się dzieci przy kościele – rozpoczęcie korowodem Wszystkich Świętych ulicami Polic, których dzieci w odpowiednim przebraniu będą przypominać o ich obecności, a po zakończeniu korowodu część artystyczna i zabawa w sali kasetonowej do g. 19.30. Od g. 20.00 do sali kasetonowej zapraszamy na ten dzień młodzież na zabawę, której nadajemy nazwę „Holy Party”, po zabawie od g. 22.30 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele i Msza św. o północy, rozpoczynając Uroczystość Wszystkich Świętych.

3. W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o g. 7.00, 8.00 i 9.30 przed południem oraz wieczorem o g. 18.00 i 19.30. Na cmentarzu liturgia rozpocznie się procesją po cmentarzu o g. 11.30 i uroczysta Msza św. przy ołtarzu pośrodku cmentarza w Policach będzie odprawiona o g. 12.00.

4. Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych na miesiąc listopad. Na stolikach przy wyjściu z kościoła wyłożone są kartki na wypominki. Kartki z wypisanymi Imionami czy nazwiskami zmarłych można składać wraz z ofiarą na tacy podczas Mszy św.

5. Tak jak w ubiegłym roku zespół Tumultus Gaudium zaprasza do wspólnej muzycznej modlitwy i refleksji w Dzień Zaduszny. Spotykamy się 2 listopada, w środę, o godzinie 19.00 na polickim cmentarzu przy krzyżu obok kaplicy cmentarnej. Krzyż oświetlony zniczami przypomina, że życie nie kończy się tu na ziemi. Pragniemy poprzez śpiew i modlitwę dać wyraz naszej pamięci o bliskich, którzy jak wierzymy żyją w obecności Boga. Serdecznie zapraszamy.

6. Od wielu lat klerycy Seminarium Duchownego, przy stolikach z napisem Arcybiskupie Seminarium Duchowne w dniach 31 października i 1 listopada, będą przyjmować wypominki. Ksiądz Arcybiskup poleca, aby w formacji do kapłaństwa nowe pokolenie duchownych z wielką troską pielęgnowało modlitwę za zmarłych.

7. Dzisiaj podczas wszystkich Mszy św. głoszone są katechezy neokatechumenalne i będą trwać do Bożego Narodzenia. Katechezy będą głoszone w każdy poniedziałek i czwartek o g. 19.00 w kościele.

8. Organizujemy wyjazd do Krakowa-Łagiewnik na dzień 19 listopada 2016 r.,  na uroczystości zakończenia Roku Miłosierdzia i przyjęcia Jubileuszowego Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie. Wyjazd będzie w piątek 18 listopada w godzinach wieczornych i powrót do Polic w niedzielę rano 20.11.2016. Koszt 100 złotych, więcej informacji u ks. Łukasza.

9. Dzisiaj jest Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. We wszystkich kościoła jest zbiórka do puszek na cele misyjne. Przy drzwiach kościoła po każdej Mszy św. będzie możliwość złożyć dar na cele misyjne.
 
10. Dziękujemy za składane ofiary.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafi
Police, 23 października 2016 r.