Ogłoszenia duszpasterskie - XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Uroczystość Poświęcenie Własnego Kościoła


1. Zawsze w ostatnią niedzielę października obchodzimy Rocznicę poświecenia własnego kościoła. Nasz kościół konsekrowany był w dniu 29 października, ale w sposób uroczysty obchodzimy dzisiaj uroczystość poświecenia kościoła.

2. Zapraszamy na Noc Wszystkich Świętych 31 października. Od g. 16.45 gromadzą się dzieci przy kościele – rozpoczęcie korowodem Wszystkich Świętych ulicami Polic, których dzieci w odpowiednim przebraniu będą przypominać o ich obecności, a po zakończeniu korowodu część artystyczna i zabawa w sali kasetonowej do g. 19.30. Od g. 20.00 do sali kasetonowej zapraszamy na ten dzień młodzież na zabawę, której nadajemy nazwę „Holy Party”, po zabawie od g. 22.30 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele i Msza św. o północy, rozpoczynając Uroczystość Wszystkich Świętych.

3. W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o g. 7.00, 8.00 i 9.30 przed południem oraz wieczorem o g. 18.00 i 19.30. Na cmentarzu liturgia rozpocznie się procesją po cmentarzu o g. 11.30 i uroczysta Msza św. przy ołtarzu pośrodku  cmentarza w Policach będzie odprawiona o g.12.00.

4. Dzień Zaduszny w dniu 2 listopada z modlitwami za wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. w naszym kościele o g. 7.00,  9.00, 16.30 i 18.00

5. Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych na miesiąc listopad. Na stolikach przy wyjściu z kościoła wyłożone są kartki na wypominki. Kartki z wypisanymi Imionami czy nazwiskami zmarłych można składać wraz z ofiarą na tacy podczas Mszy św. Modlitwy za wszystkich  zmarłych poleconych Kościołowi będą codziennie od g. 17.30 i wymieniani w kolejności w poszczególnych dniach określonych na kartkach wypominkowych. 

6. Tak jak w ubiegłym roku zespół Tumultus Gaudium zaprasza do wspólnej muzycznej modlitwy i refleksji w Dzień Zaduszny. Spotykamy się 2 listopada, w środę o godzinie 19.00 na polickim cmentarzu przy krzyżu obok kaplicy cmentarnej. Krzyż oświetlony zniczami przypomina, że życie nie kończy się tu na ziemi. Pragniemy poprzez śpiew i modlitwę dać wyraz naszej pamięci o bliskich, którzy jak wierzymy żyją w obecności Boga. Serdecznie zapraszamy.

7. Od wielu lat klerycy Seminarium Duchownego, przy stolikach z napisem Arcybiskupie Seminarium Duchowne w dniach 31 października i 1 listopada, będą przyjmować wypominki. Ksiądz Arcybiskup poleca, aby w formacji do kapłaństwa nowe pokolenie duchownych z wielką troską pielęgnowało modlitwę za zmarłych.

8. Katechezy neokatechumenalne głoszone są w każdy poniedziałek i czwartek o g. 19.00 w kościele.

9. W piątek, 4 listopada br., o godzinie 12.00 spotykamy się na modlitwie „Anioł Pański” za osoby, które zginęły z obozu koncentracyjnego i obozów przymusowej pracy na terenie byłej fabryki benzyny syntetycznej w Policach w okresie II wojny światowej. Spotkanie przy brzozowym krzyżu u zbiegu ulic Licealnej i Spółdzielców obok muzeum „Skarb”. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

10. Z racji pierwszych dni nowego miesiąca z modlitwami o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz Mszą św. jako dar wszystkich uczestników Mszy św. w najbliższy czwartek o g. 18.00. W I piątek miesiąca spowiedź dla dzieci od g. 16.30 i Mszą św. o g. 17.00 i Mszą św. w intencji Przyjaciół Jezusa Miłosiernego o g. 18.00 oraz w sobotę z racji I soboty miesiąca o g. 9.00 Msza św. Wynagradzającą za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników, a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego do g. 15.00. W tych dniach zgodnie z ustaleniami z księdzem odwiedzającym, z posługą sakramentalną przybędą kapłani do Chorych w ich domach.

11. Organizujemy wyjazd do Krakowa – Łagiewnik na dzień 19 listopada 2106 r.,  na uroczystości zakończenia Roku Miłosierdzia i przyjęcia Jubileuszowego Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie. Wyjazd będzie w piątek 18 listopada w godzinach wieczornych i powrót do Polic w niedzielę rano 20.11.2016. Koszt 100 złotych, więcej informacji u ks. Łukasza.
 
12. Dziękujemy za składane ofiary.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 30 października 2016 r.