Ogłoszenia duszpasterskie - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA


1. Dzisiaj, w 13 dniu miesiąca, od g. 19.00, w kaplicy Miłosierdzia Bożego wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie dobowej modlitwy, w ramach modlitw „Jerycho Różańcowe". Natomiast o g. 21.00 w kościele Apel Maryjny w trwającej Nowennie przed setną rocznicą Objawień Matki Bożej w Fatimie.

2. Modlitwy za wszystkich zmarłych poleconych Kościołowi są codziennie do I Niedzieli Adwentu, to jest do 27 listopada br. od g. 17.30 i wspominani w kolejności w poszczególnych dniach określonych na kartkach wypominkowych.
 
3. Katechezy neokatechumenalne głoszone są w każdy poniedziałek i czwartek o g. 19.00 w kościele.

4. Spotkanie dla osób udających się do Krakowa-Łagiewnik na uroczystości zakończenia Roku Miłosierdzia i narodowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, odbędzie się jutro, w poniedziałek, 14 września po zakończeniu Mszy św. wieczornej. Jest jeszcze kilka miejsc. Koszt 100 złotych, więcej informacji u ks. Łukasza.

5. Uroczysta Intronizacja i przyjęcie do serca każdego z nas Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, również w naszej parafii, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podczas każdej Mszy św. W przygotowaniu do głębszego przeżycia tego wydarzenia w życiu naszej Ojczyzny i każdego z nas, poprzedza Nowenna przed Jubileuszowym Aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Nowenna przygotowująca duchowo do Intronizacji, na zakończenie Mszy św. wieczornej. Domowy Kościół w wieczór zakończenia Roku Miłosierdzia, w Uroczystość Chrystusa Króla i Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie, zaprasza po zakończeniu Mszy św. o g. 19.30 na godzinne modlitewne czuwanie w kościele.

6. Na niedzielę, 20 listopada organizowana jest akcja pod hasłem „Pomóżmy Arkowi i Innym”. W Szkole Podstawowej nr 8 w Policach w g. od 10.00-16.00 będzie możliwość rejestracji jako potencjalnych Dawców szpiku. Zachęcamy do wzięcia udziału.

7. Nauki przedślubne będą w naszej parafii w dniach od 21 do 25 listopada br. o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

8. W roku 2016 Ksiądz Kanonik Kazimierz Treder obchodzi 60 rocznicę święceń kapłańskich. W niedzielę, 4 grudnia br. podczas Mszy św. o g. 12.00 Jubilat odprawi w naszym kościele Mszę św. dziękczynną za lata kapłaństwa. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Księdzu Kanonikowi Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, którą Władze Wojewódzkie przyznają osobom za szczególne zasługi dla Województwa. Na zakończenie Mszy św. jubileuszowej zostanie wręczona w sposób uroczysty ta Odznaka przez przedstawiciela Zarządu Województwa. Zapraszamy do wspólnego dziękowania Panu Bogu za 24 lata kapłaństwa z tych 60 Księdza Kanonik Kazimierza Tredera w służbie miastu Police.

9. Dziękujemy za składane ofiary. Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.
ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 13 listopada 2016 r.