Ogłoszenia duszpasterskie  XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA 1. Modlitwy za wszystkich  zmarłych poleconych Kościołowi, są codziennie do I Niedzieli Adwentu, to jest do 27 listopada br. od g. 17.30 i wspominani w kolejności w poszczególnych dniach określonych na kartkach wypominkowych, czyli jeszcze przez najbliższy tydzień.
 
2. Katechezy neokatechumenalne głoszone są w każdy poniedziałek i czwartek o g. 19.00 w kościele.

3. Dzisiaj Uroczysta Intronizacja i przyjęcie do serca każdego z nas Jezusa Chrystusa za Króla i Pana podczas każdej Mszy św. 

4. Na niedzielę, 20 listopada, zorganizowana została akcja pod hasłem „Pomóżmy Arkowi i Innym”. W Szkole Podstawowej nr 8 w Policach w g. od 10.00-16.00 będzie możliwość rejestracji jako potencjalnych Dawców szpiku. Zachęcamy do wzięcia udziału.

5. Nauki przedślubne będą w naszej parafii w dniach od 21 do 25 listopada br. o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

6. W czwartek, 24 listopada, o g. 19.00 Msza św. w obronie życia tzw. „Z życiem bez prądu”.

7. W piątek, 25 listopada, Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie o g. 19.30.

8. Przyszła niedziela to już I Niedziela Adwentu. Przez cały Adwent w zwykłe dni Roraty o g. 6.30.

9. Już jest możliwość nabywać opłatki wigilijne.

10. Komenda Powiatowa Policji w Policach, prosi przez nasze pośrednictwo, o przypomnienie apelu o ostrożność, szczególnie osób starszych, w związku z ciągle pojawiającymi się oszustwami metodą „na wnuczka”, inkasenta, pracownika spółdzielni czy funkcjonariusza policji i wyłudzanie pieniędzy. Podający się za funkcjonariuszy grożą nawet konsekwencjami prawnymi. W każdym takim przypadku jest prośba o informację telefoniczną pod nr 997 lub 112.

11. W roku 2016 Ksiądz Kanonik Kazimierz Treder obchodzi 60 rocznicę święceń kapłańskich. W niedzielę, 4 grudnia br. podczas Mszy św. o g. 12.00 Jubilat odprawi w naszym kościele Mszę św. dziękczynną za lata kapłaństwa. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Księdzu Kanonikowi Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, którą Władze Wojewódzkie przyznają osobom za szczególne zasługi dla Województwa. Na zakończenie Mszy św. jubileuszowej zostanie wręczona w sposób uroczysty ta Odznaka przez przedstawiciela Zarządu Województwa. Zapraszamy do wspólnego dziękowania Panu Bogu za 24 lata kapłaństwa z tych 60 Księdza Kanonik Kazimierza Tredera w służbie miastu Police.

12. Dziękujemy za składane ofiary.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 20 listopada 2016 r.