Ogłoszenia duszpasterskie - II NIEDZIELA ADWENTU 


1. W Adwencie w zwykłe dni Roraty o g. 6.30. W każdą niedzielę Adwentu zapraszamy na śpiew Akatystu – pieśni ku czci Matki Bożej na g. 20.30 do kaplicy Miłosierdzia Bożego.

2. Jak co roku w okresie Adwentu jest prowadzona Akcja przez Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W przedsionku kościoła znajdują się stoliki, przy których to Dzieło jest prowadzone. Również młodzież naszej parafii w niedziele Adwentu będzie rozprowadzać bombki choinkowe z logiem tegorocznych ŚDM  w Krakowie. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na wyjazd młodzieży na ferie zimowe.

3. Harcerki ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej jadą z paczkami świątecznymi do polskich rodzin na Białorusi. Można do kawiarenki parafialnej przynosić artykuły takie jak: produkty chemii domowej i kosmetyki, podstawowe leki, materiały do pielęgnacji osób chorych, a także słodycze, przyprawy, kawy, herbaty. Artykuły można składać w najbliższym tygodniu do piątku włącznie. Drużyna harcerska zaprasza również dziewczynki z klas I i II szkół podstawowych do tworzenia nowej grupy zuchów i na zbiórkę w sobotę 10 grudnia br. w godzinach od 11.00 do 13.00. Bliższe informacje przy stoliku w przedsionku kościoła. 

4. Jest również możliwość nabywać opłatki wigilijne.

5. II Niedziela Adwentu to od wielu już lat jest poświęcona modlitwą i materialnemu wsparciu Kościoła na Wschodzie. Dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na ten cel.

6. Zawsze w I poniedziałek miesiąca Wspólnota „Fiat” podczas Mszy św. o g. 18.00 powierza Panu Bogu intencje swojej Wspólnoty i następnie od g. 19.00 do 20. 00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego trwa na Adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

7. W czwartek, 8 grudnia, jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W naszym kościele Msze św. w tę Uroczystość będą o g. 6.30, 9.00 następnie Msza św. w Godzinie Łaski o godzinie 12.00. Ze względu na Mszę św. w Godzinie Łaski w kościele, nie będzie Mszy św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego o g. 15.00. Kolejna Msza św. jak zwykle o g. 18.00. W tym dniu jest Odpust parafialny na Starych Policach. Suma odpustowa jest o g. 18.00. Natomiast w naszym kościele podczas Mszy św. o g.18.00, kolejna grupa ze Wspólnoty „Fiat” dokona Zawierzenia Matce Bożej w niewolę miłości.

8. Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w niedzielę 18 grudnia i trwać będą do 20 grudnia br. włącznie.

9. Dziękujemy za składane ofiary.  Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 4 grudnia 2016 r.