Ogłoszenia duszpasterskie - IV Niedziela Adwentu


1. Poświęcone opłatki na stół wigilijny można otrzymać na stoisku Caritas, w kiosku, w zakrystii i biurze parafialnym. Ofiary składane za opłatki w tym roku przeznaczone są jako udział Rodzin parafii w kosztach budowania urządzeń do ogrzewania kościoła.

2. W okresie Adwentu trwa akcja ‘Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom”. Ze sprzedaży świec tworzony jest fundusz przeznaczony dla dzieci potrzebujących pomocy.

3. Dzieci ze scholi i z Eucharystycznego Ruchu Młodych przygotowały ozdoby na choinki i ze sprzedaży tych ozdób tworzą fundusz na wakacje.

4. Caritas przygotowuje również paczki na święta dla ubogich rodzin. Przez cały Adwent trwa zbiórka trwałej żywności. Artykuły można składać na stoisku Caritas w biurze parafialnym i również w zakrystii.

5. W październiku w naszej parafii odbywały się Misje święte, dlatego nie będzie rekolekcji adwentowych. Do godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy się przez spowiedź św. przed i podczas wszystkich Mszy św. oraz w dniu 23 grudnia w Kaplicy Miłosierdzia Bożego będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i spowiedź od g. 10.00 do godziny 17.00.

6. W Wigilię Bożego Narodzenia od g. 10.00 do g. 15.00 będzie pełniony dyżur w konfesjonale w kościele.

7. W Wigilię Bożego Narodzenia Msza św. o g. 6.30 – ostatnie Roraty, następnie o g. 9.00; nie będzie Mszy św. o g. 18.00, bo w tym czasie trwa kolacja wigilijna. Pasterka dla dzieci o g. 20.00 i następnie Pasterka o g. 22.00 i główna Pasterka o g. 24.00. W I oraz II dzień świąt Bożego Narodzenia Msze św. według porządku niedzielnego. W tym roku poprzez parafialną stronę internetową będzie transmisja audio wszystkich pasterek z naszego kościoła. Będzie to możliwość bezpośredniego kontaktu dla osób starszych czy też innych, którzy nie mogą wziąć udziału w liturgii w kościele. Będzie to również możliwość bezpośredniego kontaktu z naszą parafią dla wszystkich naszych parafian przebywających poza granicami kraju.

8. Na święta Bożego Narodzenia jest przygotowywany grudniowy numer czasopisma parafialnego „Świadomi Chrystusa” z informacjami z bieżącego miesiąca jak również z wydarzeń w naszej parafii w roku 2010.

9. Od ponad siedmiu lat istnieje w Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej Wydział Teologiczny w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach Wydziału w większości studiują ludzie świeccy, zarówno teologię, nauki o rodzinie oraz italianistykę z elementami studiów nad chrześcijaństwem, a także kandydaci do kapłaństwa. Wydatki na materialne zaplecze dla Wydziału, jak i części wydatków związanych z dydaktyką pokrywa Kościół. Dlatego też ośmielamy się prosić wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej o wsparcie poprzez ofiary na tacę z drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia dla tej potrzebnej Kościołowi na Pomorzu Zachodnim instytucji. Bez tego wsparcia nie byłoby możliwe kształcenie wielu młodych ludzi.

10. Na dzień 31 grudnia, który wypada w piątek, Ksiądz Arcybiskup Metropolita dla wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i wszystkim przebywającym w tym czasie na jej terenie udziela dyspensy od obowiązku zachowania dnia pokuty. Jednocześnie prosi, aby wszyscy korzystający z tej dyspensy, ofiarowali dowolnie wybrana modlitwę w intencji o ewangeliczny pokój w Polsce i na świecie.

11. W kiosku parafialnym w ciągłej sprzedaży jest prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

12. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie składane ofiary.

13. Życzymy dobrego tygodnia i z serca błogosławimy.

ks. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 19 grudnia 2010 r.