Ogłoszenia duszpasterskie - Święto Świętej Rodziny 20101. Zakończył się okres Adwentu, a tym czasie odprawiane Msze św. wotywne, tzw. Roraty. Uczestniczyło dużo dzieci w tych nabożeństwach. Po każdej Mszy św. roratniej w kawiarence parafialnej dzieci mogły wypić gorącą herbatę i posilić się drożdżówką. Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom za wysiłek przygotowania i pomocy dla dzieci. Sponsorom, za drożdżówki. Nie można wymienić wszystkich, bo chcą pozostać anonimowi, dlatego serdecznie dziękujemy za dar serca, natomiast Spółka Trans-Net prosi o modlitwę dla wszystkich pracowników firmy. Bardzo dziękujemy i będziemy pamiętali w modlitwie.

2. Na święta Bożego Narodzenia jest przygotowany grudniowy numer czasopisma parafialnego „Świadomi Chrystusa” z informacjami z bieżącego miesiąca jak również informacje z wydarzeń w naszej parafii w roku 2010.

3. Niedziela przypadająca w oktawie Bożego Narodzenia jest poświęcona Świętej Rodzinie. W tym roku niedziela w oktawie jest przypadająca w II dniu świąt Bożego Narodzenia. W takim przypadku nie obchodzi się święta św. Szczepana, lecz Świętej Rodziny.

4. Od ponad siedmiu lat istnieje w Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej Wydział Teologiczny w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach Wydziału w większości studiują ludzie świeccy, zarówno teologię, nauki o rodzinie oraz italianistykę z elementami studiów nad chrześcijaństwem, a także kandydaci do kapłaństwa. Wydatki na materialne zaplecze dla Wydziału, jak i części wydatków związanych z dydaktyką pokrywa Kościół. Dlatego też ośmielamy się prosić wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej o wsparcie poprzez ofiary na tacę z drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia dla tej potrzebnej Kościołowi na Pomorzu Zachodnim instytucji. Bez tego wsparcia nie byłoby możliwe kształcenie wielu młodych ludzi.

5. Na dzień 31 grudnia, który wypada w piątek, Ksiądz Arcybiskup Metropolita dla wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i wszystkim przebywającym w tym czasie na jej terenie udziela dyspensy od obowiązku zachowania dnia pokuty. Jednocześnie prosi, aby wszyscy korzystający z tej dyspensy, ofiarowali dowolnie wybrana modlitwę w intencji o ewangeliczny pokój w Polsce i na świecie.

6. W kiosku parafialnym w ciągłej sprzedaży jest prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

7. Od poniedziałku, 27 grudnia rozpoczynamy kolędę. W tygodniu rozpoczęcie kolędy od g. 16.00, a w sobotę od g. 15.00. W poniedziałek, 27 grudnia kapłani odwiedza rodziny mieszkające przy ul. Bankowej; we wtorek – ul. Piłsudskiego, w środę – ul. Odrzańska i Grzybowa, w czwartek – ul. Robotnicza, Boh. Westerplatte i Przybora.

8. Cały plan kolędy umieszczony jest na parafialnej stronie internetowej oraz umieszczony jest w gablotkach przed kościołem.

9. Przez czas kolędy w parafii wieczorną Mszę św. będzie odprawiał tylko jeden ksiądz. Również możliwość skorzystania ze spowiedzi tylko przed Mszą św.

10. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie składane ofiary.

11. Życzymy dobrego tygodnia i z serca błogosławimy.
ks. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 26 grudnia 2010 r.