Ogłoszenia duszpasterskie - IV Niedziela Roku1. Wczoraj, 29 stycznia 2011 r., o g. 10.00 w Bazylice Katedralnej w Szczecinie J.E. Ksiądz Arcybiskup Metropolita udzielił święceń kapłańskich diakonowi Karolowi Łabenda, który został skierowany do naszej parafii na praktykę duszpasterską. Mszę św. prymicyjną ks. Karol Łabenda odprawi w naszym kościele o g. 11.00 w najbliższą niedzielę, 6 lutego br. Serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy św. prymicyjnej.


2. W środę, 2 lutego, jest święto Ofiarowania Pańskiego znane również pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Msza św. z poświęceniem świec gromnicznych o g. 7.00, 9.00, 16.30, i 18.00. Świece gromniczne są w sprzedaży w kiosku parafialnym.


3. Jak zwykle w pierwszych dniach nowego miesiąca odwiedziny chorych w dniach i godzinach ustalonych z księdzem odwiedzającym chorych.


4. Od naszej parafii rozpoczną się Misje u stóp Krzyża, które każda parafia naszej Archidiecezji będzie kolejno przeżywać do roku 2024. W piątek, 4 lutego br., o g. 17.00 uroczyste powitanie krzyża i Relikwii Krzyża św., na którym dokonał Odkupienia ludzkości nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. O g. 18.00 uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Misji u stóp krzyża. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy św. rozpoczynającej ten święty czas dla naszej parafii. Program całego tygodnia ministranci będą rozdawać przy wyjściu z kościoła. Ten program jest również umieszczony na stronie internetowej naszej parafii, jak również w gablotkach przed kościołem. Podczas Misji Ksiądz Arcybiskup poświęci nowa Drogę Krzyżową, która dzięki życzliwości ofiarodawców powstała w naszym kościele. Tydzień misyjny jest dobrym czasem na przygotowanie się na przeżywanie Wielkiego Postu i następnie beatyfikacji Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II, aby krzyż dla nas wszystkich był na nowo odkryty, jak nieustannie odkrywał krzyż w swoim życiu Jan Paweł II.


5. Rozpoczęcie Misji przypada w I piątek miesiąca. Spowiedź rozpocznie się o g. 16.30, ale ze względu na powitanie Krzyża o g. 17.00 nie będzie Mszy św. dla dzieci. Wszystkich zapraszamy na Mszę św. o g. 18.00. Intencja Mszy św. przyjęta na g. 17.00 zostanie odprawiona o g. 18.00.


6. W dniach od 1 do 12 sierpnia br. organizujemy pielgrzymkę do Francji. W programie pielgrzymki: Paryż, Mont Saint Michael, Lourdes, Carcassonne, Avignon, La Salette. Koszt 2720 zł, w tym: przejazd komfortowym autokarem, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Informacje u ks. Andrzeja.


7. Cieszymy się już ogrzewanym kościołem. Zostały jeszcze do zainstalowania urządzenia grzewcze w zakrystii i pomalowanie instalacji. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mamy wreszcie ogrzewany kościół.


8. Wczoraj zostały przywiezione organy dla naszego kościoła. Duża część elementów do budowy organów znajduje się na chórze, dlatego nie ma tam obecnie możliwości wejścia. Budowa tego dzieła potrwa jednak jeszcze wiele miesięcy.


9. Czasopismo parafialne „Świadomi Chrystusa”, jak każdej ostatniej niedzieli miesiąca, wyłożone jest na stolikach przy wyjściu z kościoła.


10. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie składane ofiary.


11. Życzymy dobrego tygodnia i z serca błogosławimy.ks. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 30 stycznia 2011 r.