Ogłoszenia duszpasterskie - I Niedziela Wielkiego Postu


1. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00, dla wszystkich po Mszy św. wieczornej i dla młodzieży o g. 19.30.

2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17.00 nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

3. Dzisiaj, z racji 13 dnia miesiąca, o g. 20.30, zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, zakończona Apelem Maryjnym w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.

4. W dniu 19 marca br., w uroczystość św. Józefa, będzie miała miejsce pierwsza pielgrzymka mężczyzn do kościoła pw. św. Józefa w Szczecinie na Pomorzanach. O g. 12.00 zostanie odprawiona Msza św., na którą są zaproszeni wszyscy mężczyźni.

5. W Wielkim Poście, od poniedziałku do piątku o g. 5.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, I wspólnota neokatechumenalna prowadzić będzie modlitwę brewiarzową. Modlitwa poprzez śpiewanie psalmów oraz rozważania trwać będzie ok. jednej godziny, tj. do g. 6.30. Zapraszamy wszystkich, chcących wziąć udział w tej modlitwie.

6. Przez okres Wielkiego Postu, również w kaplicy Miłosierdzia Bożego, w poniedziałki i czwartki o g. 19.00 głoszone są katechezy. Serdecznie zapraszamy do udziału w katechezach.

7. Pielgrzymka na beatyfikację Jana Pawła II do Rzymu organizowana jest przez Katedralne Biuro Pielgrzymkowe „Santiago” istniejące przy katedrze w Szczecinie. Informacje w biurze pielgrzymkowym w Szczecinie przy ul. św. Jakuba 1. Informacje umieszczone są też na stronie internetowej naszej parafii oraz w gablotkach przy wyjściu z kościoła. 

8. Jałmużna postna, jak to bywa już od kilku lat, niech będzie naszym darem na utrzymanie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Każda parafia zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Seminarium wskazanej kwoty w skali roku. Nasza parafia ma do zapłaty 25 tysięcy złotych. Koperty na ten cel będą rozdawane przy wyjściu z kościoła. Bardzo serdecznie dziękujemy za złożone ofiary.

9. Bardzo serdecznie dziękujemy za składane ofiary na organy w naszym kościele oraz za wszystkie składane ofiary.

10. Życzymy dobrego tygodnia i z serca błogosławimy.


ks. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 13 marca 2011 r.