Ogłoszenia duszpasterskie - III Niedziela Wielkiego Postu1. W naszym kościele parafialnym, od wielu miesięcy przybywały kolejno nowe, niezwykle piękne w swoim artystycznym wyrazie, płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej wykonywane przez artystów z główną myślą i pod kierunkiem ks. Marka Cześnina. J.E. Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga w dniu rozpoczęcia Misji u stóp Krzyża, tj. dnia 4 lutego 2011 roku, poświęcił każdą stację Drogi Krzyżowej, nadając specjalny dekret uroczystego Ustanowienia Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Policach oraz nadając przywilej zyskania łaski odpustu zupełnego dla osób rozważających Drogę Krzyżową. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła w naszym kościele. I stacja ufundowana przez Rodzinę, która życzyła sobie zachować anonimowość, II stacja jest ufundowana przez Żywy Różaniec, III stacja jest darem Rodziny Pana Józefa Biryło, IV stacja ufundowana przez Rodzinę Państwa Ciuksza, V stacja jest darem zbiorowym wszystkich parafian, VI stacja ufundowana przez NSZZ „Solidarność” ZCh „Police”, VII jest darem POAK naszej parafii, VIII jest darem Pana Alfreda Dysko, Fundatorem IX stacji jest Rodzina Dojnikowskich, Markowskich, Królikowskich, Ciesielskich, Kika i Dąbrowskich, X stacja jest od Państwa Alicji i Stanisława Trepkowskich, Fundatorami XI stacji są Radni PIS z gminy i powiatu, XII stacja to fundacja zbiorowa od Parafian, XIII stacja – kolejny dar Żywego Różańca i XIV jest darem Pana Wojciecha Wiśniewskiego. Wszystkim ofiarodawcom niech Pan Bóg błogosławi przez całe życie.

2. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00, dla wszystkich po Mszy św. wieczornej i dla młodzieży o g. 19.30.

3. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17.00 nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

4. Dnia 2 kwietnia przypada 6 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. W tym dniu w Kaplicy Miłosierdzia Bożego o g. 20.00 rozpocznie się wieczornica słowno-muzyczna z poezją Jana Pawła II. Spotkanie modlitewne przy pomniku Jana Pawła II rozpocznie się o g. 21.15 i trwać będzie do g. 21.37 tj. do godziny śmierci Ojca Świętego zakończone modlitwa w ciszy przy dźwięku dzwonów kościelnych.

5. W najbliższy piątek o g. 8.00 Mszą św. rozpocznie się pielgrzymka z naszej parafii do Rzymu, aby w sobotę 2 kwietnia modlić się przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II. Można przekazać intencje modlitw do Rzymu na ręce ks. proboszcza lub ks. Andrzeja.

6. Dnia 9.04. (sobota) jest wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej. Pasja jest odgrywana w plenerze zaraz po Mszy św. o godz. 14.00, w której pielgrzymi również uczestniczą. Koszt wyjazdu 60 zł. Zapisy na wyjazdy w zakrystii. Informacje u ks. Łukasza.

7. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zwraca się z prośbą o złożenie podpisów za ustawą o ochronie życia. Liczymy, że wszyscy ludzie sumienia, szczególnie osoby bliskie nauczania Jana Pawła II dobitnie wyrażonej w encyklice Evangelium Vitae, z racji Dnia Świętości Życia, złoża swoje poparcie dla tej Ustawy. Podpisy zbierane są przez POAK przy drzwiach kościoła.

8. Mając na uwadze tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, w imię solidarności międzyludzkiej, prosi o modlitwę oraz o przeprowadzenie w parafiach zbiórki do puszek w niedzielę 27 marca 2011 r., na rzecz ofiar tego kataklizmu.

9. Jałmużna postna, jak to bywa już od kilku lat, niech będzie naszym darem na utrzymanie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Każda parafia zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Seminarium wskazanej kwoty w skali roku. Nasza parafia ma do zapłaty 25 tysięcy złotych. Koperty na ten cel znajdują się na stolikach przy wyjściu z kościoła oraz przy kiosku parafialnym. Bardzo serdecznie dziękujemy za złożone ofiary.

10. Jak zawsze przed świętami Caritas sprzedaje świece i baranki na stół wielkanocny.

11. Kolejny numer czasopisma parafialnego „Świadomi Chrystusa” znajduje się na stolikach przy wyjściu z kościoła.

12. Bardzo serdecznie dziękujemy za składane ofiary na organy w naszym kościele oraz za wszystkie składane ofiary.

13. Życzymy dobrego tygodnia i z serca błogosławimy.
ks. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 27 marca 2011 r.