Ogłoszenia duszpasterskie - V Niedziela Wielkiego Postu


1. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00, dla wszystkich po Mszy św. wieczornej i dla młodzieży o g. 19.30.

2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17.00 nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

3. Dzisiaj, 10 kwietnia, w rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiej, o g. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ofiar tej katastrofy, z udziałem Władz Miasta i Powiatu wraz z pocztami sztandarowymi. Na zakończenie Mszy św. zostanie poświęcone w naszym kościele epitafium wspominające ofiary tej tragedii narodowej.

4. Dzisiaj przypada I rocznica święceń kapłańskich, naszego wikariusza, ks. Łukasza Kazimierczaka, który odprawi Mszę św. dziękczynną za kapłaństwo w koncelebrowanej Mszy św. o g. 11.00.

5. Przy podziękowaniu fundatorom stacji Drogi Krzyżowej nastąpiła pomyłka w zapisie i został pominięty jeden fundator. Fundatorami XI stacji w znacznej części są radni PiS z gminy i powiatu i pozostała kwota z nadwyżki ofiar zbiorowych od parafian, natomiast Fundatorem XII stacji jest Pan Witold Kajdanowicz z ulicy Wróblewskiego. Bardzo przepraszamy za zaistniałą pomyłkę w zapisie.

6. Zebranie Rodziców dzieci, które w tym roku przystępują do I Komunii św. odbędzie się jutro, 11 kwietnia, po Mszy św. wieczornej w kościele. Zapraszamy Rodziców już na Mszę św. na g. 18.00, aby bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. mogło rozpocząć się spotkanie.

7. Panów, którzy kiedyś byli ministrantami lub lektorami, zapraszamy na spotkanie o g. 18.30 w salce ministranckiej jutro, tj w poniedziałek 11.04.

8. Nauki przedślubne odbywać się będą w dniach od 11-15 kwietnia o g. 19.00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.

9. W środę, 13 kwietnia, o g. 20.00 odprawiona zostanie Msza św. w Intencji Ojczyzny przez pośrednictwo bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i jak każdego 13 dnia miesiąca zakończona Apelem Maryjnym w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.

10. W sobotę, 16 kwietnia, o g. 17.00 konferencja przed chrztem dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych, których dzieci otrzymają chrzest w Niedzielę Palmową oraz w Wielkanoc i II dzień świąt. Nie będzie już konferencji przed Wielkanocą.

11. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy św. Procesyjne wejście z palmami do kościoła będzie na Mszy św. o g. 11.00. Zachęcamy do zgromadzenia się przed g. 11.00 przy Kaplicy Miłosierdzia Bożego. 

12. Jałmużna postna, jak to bywa już od kilku lat, niech będzie naszym darem na utrzymanie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Bardzo serdecznie dziękujemy za składane ofiary.

13. Jak zawsze przed świętami, Caritas sprzedaje świece i baranki na stół wielkanocny. Caritas również dokonuje zbiórki żywności trwałej do przygotowania na święta paczek dla ubogich.

14. Dzieci ze scholi i Eucharystycznego Ruchu Młodych dzisiaj i w przyszłą niedzielę przeprowadzą kiermasz wielkanocny. Dochód z kiermaszu chcą przeznaczyć na zorganizowane wyjazdy wakacyjne tych dzieci.

15. Bardzo serdecznie dziękujemy za składane ofiary na organy w naszym kościele oraz za wszystkie składane ofiary.

16. Życzymy dobrego tygodnia i z serca błogosławimy.


ks. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 10 kwietnia 2011 r.