Ogłoszenia duszpasterskie - II Niedziela Adwentu1. Roraty rano o g. 6.30. Dla dzieci po roratach w kawiarence parafialnej są przygotowane bułki i gorąca herbata.

2. Jak każdego roku przez okres Adwentu Caritas będzie rozprowadzać świece wigilijne podejmując „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. Na stoliku Caritas znajdują się również kartki świąteczne i opłatki. Ofiara za opłatki wigilijne w tym roku przeznaczamy na budowę organów piszczałkowych w naszym kościele. Przy tej informacji pragniemy zaznaczyć, że parafia poza kościołem nie dostarcza opłatków. Osoby roznoszące opłatki nie maja nic wspólnego z naszą parafią. Opłatki można otrzymać tylko w kościele i biurze parafialnym.

3. Jak każdego roku w II Niedzielę Adwentu Kościół w Polsce modlitwą i ofiarą wspiera Kościół na Wschodzie. Będzie możliwość po każdej Mszy św. złożyć swój dar do puszek na potrzeby Kościoła katolickiego na Wschodzie szczególnie w dawnych granicach Rzeczpospolitej. Również dzieci ze scholi i Eucharystycznego Ruchu Młodych będą sprzedawać ozdoby na choinkę i tym samym będą tworzyć fundusz na wyjazdy wakacyjne.

4. Dzisiaj, w II Niedzielę Adwentu, poświecenie medalików i łańcuszków podczas Mszy św. o g. 10.45 dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

5. W środę po Nowennie i zakończeniu Mszy św. spotkanie w kościele Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych.

6. W czwartek, 8 grudnia jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu jest odpust w parafii na Starych Policach. Uroczysta suma o g. 18.00, na którą Ksiądz Proboszcz bardzo serdecznie zaprasza. W naszej parafii, w kaplicy Miłosierdzia Bożego, w godzinie szczególnych łask w tę Uroczystość, będzie Godzina Święta przed wystawionym Najświętszym Sakramencie, od g. 12.00 do 13.00 przeprowadzona przez członków III Zakonu św. Franciszka.

7. Rekolekcje Adwentowe będą w naszej parafii w dniach 18, 19 i 20 grudnia br. Nauki rekolekcyjne przeprowadzi Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, ks. dr Piotr Skiba.

8. W kiosku jest do nabycia „Ewangelia na każdy dzień” przeznaczona na rok 2012. Zapewne będzie to również piękny prezent pod choinkę, aby zachęcić, szczególnie młode pokolenie do lepszego rozumienia chrześcijaństwa.

9. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na rzecz naszej parafii.

10. Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa
ks. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 4 grudnia 2011 r.