Ogłoszenia duszpasterskie - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 


1. W dniach 12, 13, 14 marca br. odbędą się rekolekcje szkolne w godzinach przedpołudniowych dla gimnazjum, natomiast w środę, czwartek i piątek dla przedszkoli i szkół podstawowych. Parafialne rekolekcje wielkopostne będą miały miejsce w dniach 25, 26, 27 marca br., a dla Zespołu Szkół i młodzieży w dniach 28, 29 i 30 marca br. Plan rekolekcji jest umieszczony na tablicach informacyjnych w szkołach jak również w gablotkach przed kościołem i na stronie internetowej naszej parafii.

2. We wtorek, 13 marca, w kaplicy Miłosierdzia Bożego o g. 19.00 rozpoczyna się modlitwa różańcowa i Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny, tak zwane „Jerycho Różańcowe”, które trwa 24 godziny, czyli do g. 19.00 najbliższej środy.

3. W kościele, jak każdego 13. dnia miesiąca, Msza św. w intencji Ojczyzny o g. 20.00 oraz w trwającej Wielkiej Nowennie Fatimskiej o g. 21.00 Apel Maryjny w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej i bł. Jana Pawła II.

4. We wtorki i piątki o g. 19.00 są głoszone katechezy przez katechistów z Drogi Neokatechumenalnej. Katechezy są w sali kasetonowej.

5. Przez okres Wielkiego Postu w kaplicy Miłosierdzia Bożego wspólnoty neokatechumenalne codziennie o g. 5.30 spotykają się na wspólną modlitwę. Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę.

6. Czwarte spotkanie katechetyczne dla dorosłych odbędzie się w czwartek, 15.03 br. o g. 18.45 w kaplicy Miłosierdzia Bożego

7. Przez cały kres Wielkiego Postu Droga Krzyżowa w każdy piątek o g. 17.00 dla dzieci, o g. 18.30 dla dorosłych i o g. 19.30 dla młodzieży. Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17.00.

8. Stało się już zwyczajem w naszej parafii, że ofiara na Arcybiskupie Seminarium Duchowne, jest jałmużną postną, którą w okresie Wielkiego Postu powinniśmy praktykować. Każda parafia zobowiązana jest do zapłaty kwotę na utrzymanie Seminarium według ilości mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękujemy za składane ofiary.

9. Caritas sprzedaje świece świąteczne. Jest to fundusz dla osób potrzebujących pomocy, szczególnie dla godnego przeżycia świąt wielkanocnych.

10. Pasja jest przedstawieniem ostatnich chwil życia Chrystusa. W Górce Klasztornej zaraz po Mszy św. rozpoczyna się to przedstawienie. Z naszej parafii organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej w dniu 31 marca 2012 r. Grupa pielgrzymów będzie uczestniczyła w Mszy św. o g. 14.00 i zaraz po Mszy św. 3-godzinne przedstawienie. Zachęcamy do udziału w tej formie wielkopostnego rozważania tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Koszt wyjazdu 60 złotych. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Informacje u ks. Łukasza.

11. W dniach od 16 do 19 kwietnia br. organizujemy 4 dniową pielgrzymkę. W programie: Górka Klasztorna, Gietrzwałd, Święta Lipka i Toruń – modlitwa w Radiu Maryja. Koszt 350 złotych. W tej cenie jest przejazd, noclegi i ubezpieczenie. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Informacje u ks. Andrzeja.  

12. Dzisiaj obejmuje zarządzanie parafią pw. Niepokalanego Poczęcia NMP nowy proboszcz, ks. Kanonik Marian Kucharczyk. Uroczyste objęcie parafii nastąpi podczas Mszy św. o g. 12.00.

13. W Telewizji Szczecin w programie „Arka” dzisiaj o g. 19.00 będzie informacja o naszych organach kościelnych. Zapraszamy do oglądania tego programu, ponieważ będzie ukazane całe wnętrze organów, którego z zewnątrz nie jesteśmy w stanie dostrzec.

14. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na rzecz naszej parafii.

15. Ks. Mirosław Oliwiak, znany wszystkim w Policach, jest bardzo poważnie chory. Przebywa w Klinice na Pomorzanach w Szczecinie. Polecamy modlitwie Jego osobę z prośbą o powrót do zdrowia.

16. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.ks. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 11 marca 2012 r.