Ogłoszenia duszpasterskie - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 


1. Jutro, 19 marca, Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego. Św. Józef jest również Patronem Dobrej Śmierci. Apostolstwo Dobrej Śmierci ma jutro swoją Uroczystość i intencję Mszy św. o g. 18.00. Po zakończeniu Mszy św. spotkanie w kościele wszystkich Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Zachęcamy również osoby, które chcą włączyć się w to Apostolstwo na Mszę św. i następnie na spotkanie w kościele.

2. Parafialne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 25, 26, 27 marca br., a dla Zespołu Szkół i młodzieży w dniach 28, 29 i 30 marca br. Plan rekolekcji jest umieszczony na tablicach informacyjnych w szkołach jak również w gablotkach przed kościołem i na stronie internetowej naszej parafii. Na zakończenie rekolekcji młodzieżowych, to jest w piątek, 30 marca, o g. 18.30 zostanie odprawiona Droga Krzyżowa na ulicach naszego miasta. Następnie w sobotę, 31 marca, w kaplicy Miłosierdzia Bożego o g. 19.30 spotkanie z poezją i muzyką w wykonaniu zespołu „Tumultus Gaudium”. Będzie to wspomnienie dnia odejścia z tego świata Papieża Jana Pawła II.

3. W Niedzielą Palmową odbędzie się uroczysta procesja wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczęcie procesji na ul. Armii Krajowej z odczytaniem Ewangelii mówiącej o tym wydarzeniu i poświęceniem palm, a następnie procesja do kościoła ul. Armii Krajowej, Roweckiego i ul. Kard. Wyszyńskiego. Rozpoczęcie o g. 10.15 i po przyjściu procesji o g. 10.45 Msza św. Zapraszamy do udziału wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież. Kolejna Msza św. z procesją z palmami wokół kościoła o g. 12.00 przygotowana przez Wspólnoty Neokatechumenalne.

4. W poniedziałek, 2 kwietnia, w kolejną rocznicę śmierci Papieża dziś już Błogosławionego Jana Pawła II, spotkanie modlitewne przy pomniku, a właściwie przy Figurze Błogosławionego, o g. 21.00 na Apelu Jasnogórskim.

5. W Szczecinie, w Bazylice Archikatedralnej w sobotę, 31 marca, o g. 12.00 zostanie odprawiona Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i bezpośrednio po Mszy św. wyruszy procesja modlitewna ulicami Szczecina w obronie wolnych mediów. Ksiądz Arcybiskup zaprasza wszystkich na Mszę św. i następnie na modlitewną procesję.

6. Przez cały okres Wielkiego Postu Droga Krzyżowa w każdy piątek o g. 17.00 dla dzieci, o g. 18.30 dla dorosłych i o g. 19.30 dla młodzieży. Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17.00.

7. Bardzo serdecznie dziękujemy za składane ofiary jako jałmużnę postną na Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Szczecinie.

8. Caritas sprzedaje świece świąteczne. Jest to fundusz dla osób potrzebujących pomocy, szczególnie do godnego przeżycia świąt wielkanocnych. Jak zawsze przed świętami dokonywana jest zbiórka żywności dla rodzin potrzebujących takiej pomocy. Artykuły można składać w kiosku parafialnym i w zakrystii.

9. Również Eucharystyczny Ruch Młodych, jak zwykle przed świętami, sprzedaje artykuły, które mogą przydać się na święta i tym samym tworzą fundusz na wakacje dla dzieci będących w Eucharystycznym Ruchu Młodych i w scholi.

10. Z naszej parafii organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej w dniu 31 marca 2012 r. Grupa pielgrzymów będzie uczestniczyła w Mszy św. o g. 14.00 i zaraz po Mszy św. 3-godzinne przedstawienie. Zachęcamy do udziału w tej formie wielkopostnego rozważania tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Koszt wyjazdu 60 złotych. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Informacje u ks. Łukasza

11. Archidiecezjalne Dni Młodych odbędą się w dniach 1-3 maja 2012 roku w Gryficach. Ks. Jarosław udziela szczegółowych informacji i dokonuje zapisu osób zainteresowanych. Wiele informacji na ten temat znajduje się w gablotce parafialnej.

12. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na rzecz naszej parafii.

13. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 18 marca 2012 r.