Ogłoszenia duszpasterskie - NIEDZIELA PALMOWA 2012 


1. W poniedziałek, 2 kwietnia, w kolejną rocznicę śmierci Papieża dziś już Błogosławionego Jana Pawła II, spotkanie modlitewne przy pomniku, a właściwie przy Figurze Błogosławionego, o g. 21.00 na Apelu Jasnogórskim.

2. Liturgia Wielkiego Czwartku zostanie odprawiona o g. 18.00. Po zakończeniu liturgii w Dzień Ustanowienia Kapłaństwa, księża udadzą się na wspólną kolację. Spowiedź w Wielki Czwartek rozpocznie się o g. 21.00 i będzie trwać do północy. W Wielki Piątek spowiedź od godziny 9.00 i dyżur w konfesjonale będzie do g. 18.00. Droga Krzyżowa w Wielki Piątek w kościele o g. 15.00. Przerwa w spowiedzi na czas Liturgii Wielkiego Piątku i następnie od g. 20.00 przez całą noc do g. 6.00. W Wielką Sobotę od g. 6.00 do g. 9.00 będzie czas przeznaczony na sprzątanie kościoła. Dyżur w konfesjonale zostanie wznowiony o g. 9.00 i potrwa do g. 20.00. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od g. 10.00 co pół godziny do g. 15.00. W Trzeszczynie pod krzyżem poświęcenie pokarmów o g. 11.00 i w Siedlicach o g. 11.30. Ofiary składane podczas poświęcenia pokarmów będą z przeznaczone na zapłatę za zbudowane w naszym kościele organy piszczałkowe. Liturgia Wigilii Zmartwychwstania Chrystusa o g. 20.00. Na tę liturgię przynosimy ze sobą świece.

3. Rezurekcja w Wielkanoc o g. 6.00 i następnie Msza św. od g. 8.00 według porządku niedzielnego.

4. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. jak w niedzielę.

5. Bardzo serdecznie dziękujemy za składane ofiary jako jałmużnę postną na Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Szczecinie.

6. Archidiecezjalne Dni Młodych odbędą się w dniach 1-3 maja 2012 roku w Gryficach. Ks. Jarosław udziela szczegółowych informacji i dokonuje zapisu osób zainteresowanych. Wiele informacji na ten temat znajduje się w gablotce parafialnej.

7. Życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.
ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 1 kwietnia 2012 r.