Ogłoszenia duszpasterskie - XIII Niedziela Roku


1. W niedzielę, 17 czerwca br., przeżywaliśmy w naszej parafii festyn rodzinny. Bogu niech będą dzięki za piękną pogodę i za szczególne błogosławieństwo w realizacji programu. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie festynu, a następnie jego przeprowadzenie. Wszystkim, którzy włączyli się w gromadzenie fantów na loterię, ciasto i szeroko rozumianą pomoc. Z loterii i innych sprzedawanych podczas Festynu artykułów, po komisyjnym podliczeniu i po odliczeniu kosztów związanych z zakupem wielu artykułów i należności za część wypożyczonego sprzętu, została uzyskana kwota dość duża, bo aż 4700 złotych. Zostanie ona przeznaczona na remont kapliczki przy rondzie. 
W kiosku są nadal w sprzedaży kubki z tematami festynowymi, jak również wydrukowane obrazki ze św. Kazimierzem i kapliczką przy rondzie, które niech będą cegiełką na rzecz remontu. Cegiełka to minimum 1 złoty.

2. W miesiącach wakacyjnych, czyli w lipcu i sierpniu, nie będzie w niedzielę Mszy św. o g. 15.15 i w tygodniu o g. 9.00.

3. Biuro parafialne w wakacje będzie czynne w poniedziałki, środy i piątki od g. 16.00 do 17.30, z wyjątkiem najbliższego piątku, który jest I piątkiem miesiąca i księża w tych godzinach są w konfesjonale. Sprawy pilne można załatwić w zakrystii po Mszy św.

4. W środę po Mszy św. wieczornej zmiana tajemnic Żywego Różańca.

5. W piątek spowiedź od g. 16.30 i Msza św. dla dzieci o g. 17.00 i dla wszystkich o g. 18.00 zakończona nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6. Ze względu na urlopy księży w wakacje nie będzie odwiedzin chorych. W koniecznych przypadkach przybycia księdza do chorego należy zgłosić telefonicznie, czy w zakrystii po Mszy św.

7. Diecezjalna Pielgrzymka rowerowa do Częstochowy będzie w dniach od 9 do 15 lipca br. Koszt 150 złotych. Zapisy u diakona Marka.

8. Wyjazd pielgrzymów do Lichenia i Częstochowy w piątek, 6 lipca, o g. 8.00. Zbiórka na parkingu przed kościołem o g. 7.30.

9. Są jeszcze 4 miejsca na pielgrzymkę do Włoch w dniach 1-12 sierpnia br. Informacje u ks. Andrzeja.

10. Kolejny numer czasopisma parafialnego „Świadomi Chrystusa” znajduje się przy wyjściu kościoła. Jak zwykle jest to egzemplarz bezpłatny, a jeżeli jest życzenie pomóc w kosztach wydania to swój dar można złożyć do skarbony przy drzwiach kościoła.

11. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 1 lipca 2012 r.