Ogłoszenia duszpasterskie - XVII Niedziela Roku


1. W najbliższym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź z racji I piątku od g. 16.30 i o g. 17.00 Msza św. dla dzieci, następnie o g. 18.00 Msza św. dla wszystkich zakończona nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2. Z racji I soboty miesiąca Msza św. przebłagalna za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników o g. 7.00.

3. W środę, 1 sierpnia, o g. 16.30 Msza św. i rozpoczęcie pielgrzymki do Włoch. W czasie pielgrzymki modlić się będziemy między innymi u bł. Jana Pawła II i św. Ojca Pio. Intencje Mszy św. i modlitwy można zgłaszać u ks. Andrzeja.

4. W programie duszpasterskim przewidziana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Ze względu na potrzebę dłuższego czasu na przygotowanie pielgrzymki przełożona jest z jesieni tego roku na wiosnę przyszłego roku. O szczegółach będziemy informować od września,

5. W dniach od 25 do 29 września jest Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę. W trasie jest przewidziany pobyt w Paradyżu, następnie Góra Świętej Anny, Piekary Śląskie, Kraków – Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice i Częstochowa. Koszt 480 złotych, w tym noclegi, ubezpieczenie. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Informacje u ks. Andrzeja.

6. Dziękujemy za składane ofiary i te przesyłane na konto parafii, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.



ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 29 lipca 2012 r.