Ogłoszenia duszpasterskie - XXIV Niedziela Zwykła
1. Nauki przedślubne będą w naszej parafii w dniach od 17-21 września o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

2. Spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych w czwartek, 20 września, po Mszy św. wieczornej w kościele. Zapraszamy Rodziców już na Mszę św. na g. 18.00. 

3. Do końca września uczniowie klas trzecich gimnazjum złożą u swych katechetów prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania z zaznaczeniem gotowości uczestnictwa w przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu. Prośba ma być podpisana również przez ich Rodziców. Uczęszczający do szkół poza terenem naszej parafii, takie prośby złoża u ks. proboszcza.

4. Dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na KUL i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

5. Na dzień 20 września br. organizowany jest marsz ulicami naszego miasta, z zatrzymaniem się przy Figurze Błogosławionego Jana Pawła II na krótką modlitwę, ze zbiórką pieniężną na budowanie stacjonarnego Hospicjum w Tanowie, pod hasłem „Maszerowanie na budowanie. Budujemy Stacjonarne Hospicjum w Tanowie”. Określone jest przez organizatorów, że uczestnicy za każdy kilometr przebytego marszu złożą 2 złote do puszek, które będą mieć podczas marszu wolontariusze. Rozpoczęcie marszu w czwartek o g. 14.00 przy Gimnazjum nr 3.

6. Wyjazd młodzieży do Berlina na „Marsz Życia” w najbliższą sobotę, 22 września. Koszt 30 złotych. Kontakt z ks. Łukaszem.

7. W sobotę, 22 września, z racji 5-lecia istnienia zespołu „Tumultus Gaudium” odbędzie się koncert zespołu o g. 19.30 i o g. 20.00 Msza św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszamy do udziału.

8. W dniu 7 października br. odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Szczecinie spotkanie dzieci z Parafialnych Podwórkowych Kółek Różańcowych. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z naszej parafii do udziału w tym spotkaniu. Spotkanie organizacyjne będzie w najbliższą środę, 19 września w kaplicy Miłosierdzia Bożego o g. 17.00. Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w tym wydarzeniu.

9. W przyszłą niedzielę, jak to miało miejsce dwa lata temu, odbędzie się spotkanie z Rodziną, która pełni misję ewangelizacyjną w Bośni na Bałkanach. Będzie możliwość po każdej Mszy św. wesprzeć finansowo tę Rodzinę w ich działalności misyjnej.

10. W dniach 16-23 lutego 2013 roku organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na Górę Synaj. Koszt 3960 złotych i 125 dolarów. Zapisy jak najszybciej w zakrystii i biurze parafialnym. Informacje u ks. Andrzeja.

11. Spotkanie z Pielgrzymami na 5 dniową pielgrzymkę do Częstochowy w poniedziałek o g.18.30 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Są jeszcze trzy wolne miejsca. Intencje Mszy św. i modlitwy na czas pielgrzymki można zgłaszać u ks. proboszcza i u ks. Andrzeja.

12. Wyjazd na dwudniową pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 28 września o g. 6.00 rano. Na ten wyjazd wszystkie miejsca są już zajęte.

13. Msza św. w intencji Pielgrzymów, którzy w sierpniu br. byli we Włoszech, zostanie odprawiona w niedziele 21 października o g. 12.00. Po Mszy św. spotkanie w kawiarence parafialnej.

14. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 16 września 2012 r.