Ogłoszenia duszpasterskie - XXV Niedziela Zwykła


1. Do końca września uczniowie klas trzecich gimnazjum złożą u swych katechetów prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania z zaznaczeniem gotowości uczestnictwa w przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu. Prośba ma być podpisana również przez ich Rodziców. Uczęszczający do szkół poza terenem naszej parafii, takie prośby złoża u ks. proboszcza.

2. W środę o g. 17.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego spotkanie dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych.

3. W dniu 7 października br. odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Szczecinie spotkanie dzieci z Parafialnych Podwórkowych Kółek Różańcowych. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z naszej parafii do udziału w tym spotkaniu. Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w tym wydarzeniu. Ksiądz Arcybiskup na to spotkanie zaprasza wszystkich tworzących Żywy Różaniec oraz członków innych form modlitwy na różańcu, szczególnie Zelatorów.

4. Zbiórka ministrantów młodszych w sobotę, 29 września, o g. 9.30 oraz zbiórka dla ministrantów starszych też w sobotę o g. 10.15. Zapraszamy chłopców na kandydatów na ministrantów, jak również tych, którzy chcieliby powrócić do służby przy ołtarzu. Kontakt z ks. Łukaszem.

5. Bardzo serdecznie zapraszamy młodzież do udziału we Mszy św. w niedzielę o g. 19.30 w kościele i w piątki o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

6. W dniach 16-23 lutego 2013 roku organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na Górę Synaj. Koszt 3960 złotych i 125 dolarów. Zapisy jak najszybciej w zakrystii i biurze parafialnym. Osoby, które zgłosiły gotowość wyjazdu po wcześniejszych ogłoszeniach, proszone są o potwierdzenie gotowości wyjazdu. Informacje u ks. Andrzeja.

7. Wyjazd na 5-dniową pielgrzymkę do Częstochowy rozpocznie się Mszą św. w kościele we wtorek, 25 września, o g. 6.00 rano. Intencje Mszy św. i modlitwy na czas pielgrzymki można zgłaszać u ks. proboszcza i u ks. Andrzeja.

8. Wyjazd na dwudniową pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 28 września tj. w piątek, o g. 6.00 rano, rozpoczęcie Mszą św.

9. Msza św. w intencji Pielgrzymów, którzy w sierpniu br. byli we Włoszech, zostanie odprawiona w niedzielę, 21 października, o g. 12.00. Po Mszy św. spotkanie w kawiarence parafialnej.

10. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 23 września 2012 r.