Ogłoszenia duszpasterskie - XXVI Niedziela Zwykła


1. Uczniowie klas trzecich gimnazjum złożą u swych katechetów prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania z zaznaczeniem gotowości uczestnictwa w przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu. Prośba ma być podpisana również przez ich Rodziców. Uczęszczający do szkół poza terenem naszej parafii, takie prośby złożą u ks. proboszcza.

2. Nabożeństwo różańcowe przez cały październik dla dzieci od poniedziałku do piątku o g. 17.00, a dla wszystkich codziennie po zakończeniu Mszy św. wieczornej.

3. W najbliższą środę z racji I środy miesiąca zmiana tajemnic Żywego Różańca bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. wieczornej.

4. W piątek z racji I piątku miesiąca spowiedź od g. 16.30. Msza św. dla dzieci o g. 17.00 i Msza św. dla wszystkich zakończona nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa o g. 18.00.

5. W sobotę o g. 9.00 Msza św. przebłagalna za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej.

6. Odwiedziny Chorych z posługą sakramentalną w pierwszych dniach października w godzinach ustalonych z księdzem odwiedzającym.

7. W dniu 7 października br. odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Szczecinie spotkanie dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z naszej parafii do udziału w tym spotkaniu. Ksiądz Arcybiskup na to spotkanie zaprasza wszystkich tworzących Żywy Różaniec oraz członków innych form modlitwy na różańcu, szczególnie Zelatorów. Spotkanie wszystkich zaproszonych rozpocznie się o g. 12.00.

8. W niedzielę, 7 października, rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Jak każdego roku będzie przeprowadzona przez Caritas zbiórka do puszek po każdej Mszy św. na potrzeby ludzi biednych. 

9. Zbiórka ministrantów młodszych w sobotę o g. 9.30 oraz zbiórka dla ministrantów starszych też w sobotę o g. 10.15. Zapraszamy chłopców na kandydatów na ministrantów. Kontakt z ks. Łukaszem.

10. Bardzo serdecznie zapraszamy młodzież do udziału we Mszy św. w niedzielę o g. 19.30 w kościele i w piątki o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

11. Zapraszamy do udziału w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego codziennie o g. 15.00 i w każdy czwartek na Mszę św. do Miłosierdzia Bożego po zakończeniu Koronki w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

12. W niedziele, 14 października, „Dzień Papieski”. Pomóżmy uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Również 14 października Diakon Marek Kawa w naszym kościele przyjmie z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa Profesora Andrzeja Dzięgi świecenia kapłańskie. Pamiętajmy w modlitwie o diakonie Marku w czasie przygotowania do przyjęcia święceń, prosząc także o łaski na drogę życia kapłańskiego.

13. W dniach 16-23 lutego 2013 roku organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na Górę Synaj. Koszt 3960 złotych i 125 dolarów. Zapisy jak najszybciej w zakrystii i biurze parafialnym. Osoby, które zgłosiły gotowość wyjazdu po wcześniejszych ogłoszeniach, proszone są o potwierdzenie gotowości wyjazdu. Informacje u ks. Andrzeja.

14. Msza św. w intencji Pielgrzymów, którzy w sierpniu br. byli we Włoszech, zostanie odprawiona w niedziele 21 października o g. 12.00. Po Mszy św. spotkanie w kawiarence parafialnej.

15. Kolejny numer parafialnego czasopisma „Świadomi Chrystusa” znajduje się na stolikach przy wyjściu z kościoła. Jak zwykle czasopismo jest bezpłatne, a osoby chcące wesprzeć koszta wydania, mogą swój dar złożyć do skarbony przy drzwiach kościoła.

16. W naszej parafii przygotowujemy kurs języka włoskiego. Spotkanie organizacyjne jutro, w poniedziałek 1 października o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

17. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.
ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 30 września 2012 r.