Ogłoszenia duszpasterskie - XXVII Niedziela Zwykła


1. Uczniowie klas trzecich uczących się w szkołach poza parafią i osoby, które dotychczas nie przyjęły sakramentu bierzmowania mają spotkanie z księdzem proboszczem w kaplicy Miłosierdzia Bożego w najbliższą środę o g. 19.00.

2. Nabożeństwo różańcowe przez cały październik dla dzieci od poniedziałku do piątku o g. 17.00, a dla wszystkich codziennie po zakończeniu Mszy św. wieczornej.

3. W dniu 7 października br. odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Szczecinie spotkanie dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z naszej parafii do udziału w tym spotkaniu. Ksiądz Arcybiskup na to spotkanie zaprasza wszystkich tworzących Żywy Różaniec oraz członków innych form modlitwy na różańcu, szczególnie Zelatorów. Spotkanie wszystkich zaproszonych rozpocznie się o g. 12.00.

4. W niedzielę, 7 października, rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Jak każdego roku będzie przeprowadzona przez Caritas zbiórka do puszek po każdej Mszy św. na potrzeby ludzi biednych. 

5. Dnia 11 października Ojciec Święty Benedykt XVI uroczyście otwiera dla całego świata Rok Wiary. W tym samym dniu Archidiecezjalne rozpoczęcie Roku Wiary pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity będzie miało miejsce w kościele parafii św. Ottona w Pyrzycach o g. 18.00 oraz w tej godzinie we wszystkich kościołach parafialnych. Serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy św. w najbliższy czwartek. Na tę Mszę św. Przynosimy do kościoła świece, aby przy zapalonych świecach mogło odbyć się wyznanie wiary.

6. Zbiórka ministrantów młodszych w sobotę o g. 9.30 oraz zbiórka dla ministrantów starszych też w sobotę o g. 10.15. Zapraszamy chłopców na kandydatów na ministrantów. Kontakt z ks. Łukaszem.

7. Bardzo serdecznie zapraszamy młodzież do udziału we Mszy św. w niedzielę o g. 19.30 w kościele i w piątki o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

8. Zapraszamy do udziału w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego codziennie o g. 15.00 i w każdy czwartek na Mszę św. do Miłosierdzia Bożego po zakończeniu Koronki w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

9. W sobotę, 13 października, od g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego rozpocznie się dobowe spotkanie modlitewne tzw. „Jerycho Różańcowe” i trwać będzie do g. 19.00 14 października. Jak każdego 13. dnia miesiąca Msza św. w intencji Ojczyzny o g. 20.00 oraz o g. 21.00 Apel Jasnogórski i procesja wokół kościoła z figura Matki Bożej Fatimskiej.

10. W niedziele, 14 października, „Dzień Papieski”. Pomóżmy uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Również 14 października Diakon Marek Kawa w naszym kościele przyjmie z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa Profesora Andrzeja Dzięgi świecenia kapłańskie. Pamiętajmy w modlitwie o diakonie Marku w czasie przygotowania do przyjęcia święceń, prosząc także o łaski na drogę życia kapłańskiego. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do udzielenia święceń kapłańskich diakonowi Markowi powinien przedstawić problem ks. proboszczowi. Pragniemy również przypomnieć, że wszelkie fałszywe oskarżenia są grzechem ciężkim. Msza św. przyjęta na g. 18.00 w przyszłą niedzielę może być odprawiona w koncelebrze podczas święceń lub zamawiający mogą zmienić termin. Prosimy o kontakt.

11. W dniach 16-23 lutego 2013 roku organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na Górę Synaj. Koszt 3960 złotych i 125 dolarów. Zapisy jak najszybciej w zakrystii i biurze parafialnym. Osoby, które zgłosiły gotowość wyjazdu po wcześniejszych ogłoszeniach, proszone są o potwierdzenie gotowości wyjazdu. Informacje u ks. Andrzeja.

12. Msza św. w intencji Pielgrzymów, którzy w sierpniu br. byli we Włoszech, zostanie odprawiona w niedziele 21 października o g. 12.00. Po Mszy św. spotkanie w kawiarence parafialnej.

13. W naszej parafii przygotowujemy kurs języka włoskiego. Spotkanie jutro, w poniedziałek 8 października o g. 19.00 w sali kasetonowej.

14. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 7 października 2012 r.