Ogłoszenia duszpasterskie - XXVIII Niedziela Zwykła


1. Nabożeństwo różańcowe przez cały październik dla dzieci od poniedziałku do piątku o g. 17.00, a dla wszystkich codziennie po zakończeniu Mszy św. wieczornej.

2. Zbiórka ministrantów starszych w sobotę o g. 9.30 oraz zbiórka dla ministrantów młodszych też w sobotę o g. 10.15. Zapraszamy chłopców na kandydatów na ministrantów. Kontakt z ks. Łukaszem.

3. Bardzo serdecznie zapraszamy młodzież do udziału we Mszy św. w niedzielę o g. 19.30 w kościele i w piątki o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

4. Zapraszamy do udziału w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego codziennie o g. 15.00 i w każdy czwartek na Mszę św. do Miłosierdzia Bożego po zakończeniu Koronki w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

5. Dzisiaj, 14 października, „Dzień Papieski”. Pomóżmy uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Przy drzwiach kościoła po każdej Mszy św. można swój dar złożyć do puszek. Również dzisiaj Diakon Marek Kawa w naszym kościele podczas Mszy św. o g. 18.00 przyjmie z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa Profesora Andrzeja Dzięgi świecenia kapłańskie. Zapraszamy do udziału w tej niecodziennej uroczystości. Dzień 14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Msza św. w intencji nauczycieli zostanie odprawiona dzisiaj o g. 19.30 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

6. Jutro, w poniedziałek, 15 października – IX Dzień Dziecka Utraconego. Zapraszamy na Mszę św. o g. 18.00 i po zakończeniu Mszy św. nabożeństwo różańcowe ofiarowane wszystkim Rodzicom, którzy przeżywają żałobę po stracie dziecka.

7. We wtorek jest 16. dzień października i 34. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II. Po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie różańcowym przejście po Figurę bł. Jana Pawła II na Skwer Jana Pawła II i tam zorganizowane przez młodzież pod przewodnictwem ks. Łukasza i ks. Marka, spotkanie modlitewne i refleksyjne. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym spotkaniu modlitewnym. W dniu 16 października przypada także 3. rocznica śmierci Księdza Arcybiskupa Mariana Przykuckiego. Pamiętajmy w modlitwie o śp. Księdzu Arcybiskupie Marianie. Pamiętajmy też o wszystkich zmarłych z naszych Rodzin w miesiącu listopadzie. Kartki na wypominki znajdują się na stolikach przy wyjściu z kościoła.

8. W środę o g. 19.00 spotkanie w kaplicy Miłosierdzia Bożego kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania dla uczniów klas trzecich gimnazjum uczących się poza Policami i osoby, które w klasach trzecich z różnych przyczyn nie przyjęły sakramentu bierzmowania.

9. W czwartek jest święto św. Łukasza Ewangelisty, Patrona lekarzy i służy zdrowia. Zapraszamy wszystkich ze służby zdrowia na Mszę św. na g. 18.00.

10. W piątek, 19 października, rozpoczynają się Polickie Dni Muzyki. Na rozpoczęcie Polickich Dni Muzyki, o g. 19.00 naszym kościele koncert organowy wykonaniu prof. Andrzeja Białko z Krakowa i jego syna Michała Białko. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w koncercie. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci o g. 17.00 i Msza św. o g. 18.00 i nabożeństwo różańcowe tego dnia będzie odprawiane w kaplicy Miłosierdzia Bożego. 

11. W niedzielę, 21 października, rozpoczyna się 86 Tydzień Misyjny. W przyszłą niedzielę podamy program przeżywania Tygodnia Misyjnego. W przyszłą niedziele podczas Mszy św. o g. 10.45, na dzień przed liturgicznym wspomnieniem bł. Jana Pawła II, zostanie poświęcona nowa chorągiew z bł. Janem Pawłem II i dwie poduszki procesyjne. Są to dary Rodziców dzieci, które w maju przyjęły I Komunię św. Także w przyszłą niedzielę o g. 12.00 Mszę św. w intencji wszystkich parafian odprawi ks. Marek Kawa i na zakończenie Mszy św. udzieli błogosławieństwa prymicyjnego. Tę Mszę św. będą ubogacać wykonywaniem w języku łacińskim części stałych Mszy św. i pieśni chóralnych, chóry z Niemiec w ramach zakończenie Polickich Dni Muzyki. W koncelebrowanej Mszy św. o g. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Pielgrzymów, którzy w sierpniu pielgrzymowali po Włoszech. Ks. Prymicjant poświęci na początku Mszy św. naczynia liturgiczne, jako dary pielgrzymów dla naszego kościoła. Po zakończonej Mszy św. spotkanie pielgrzymów w kawiarence parafialnej z ks. Andrzejem.

12. W dniach 16-23 lutego 2013 roku organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na Górę Synaj. Koszt 3960 złotych i 125 dolarów. Zapisy jak najszybciej w zakrystii i biurze parafialnym. Osoby, które zgłosiły gotowość wyjazdu po wcześniejszych ogłoszeniach, proszone są o potwierdzenie gotowości wyjazdu. Informacje u ks. Andrzeja

13. Kurs języka włoskiego w poniedziałek i czwartek o g. 19.00 w sali kasetonowej.

14. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 14 października 2012 r.