Ogłoszenia duszpasterskie - XXIX Niedziela Zwykła


1. Pamiętajmy o wszystkich zmarłych z naszych Rodzin w miesiącu listopadzie. Kartki na wypominki znajdują się na stolikach przy wyjściu z kościoła. Wypisane z ofiarą można składać na tacy podczas Mszy św. lub zakrystii i biurze parafialnym.

2. Na dzień przed liturgicznym wspomnieniem bł. Jana Pawła II, w naszym kościele dzisiaj podczas Mszy św. o g. 10.45 poświęcona zostanie nowa chorągiew z bł. Janem Pawłem II i dwie poduszki procesyjne jako dar Rodziców dzieci, które w maju przystąpiły do I Komunii św.

3. Dzisiaj o g. 12.00 Mszę św. w intencji wszystkich parafian odprawi ks. Marek Kawa i na zakończenie Mszy św. udzieli błogosławieństwa prymicyjnego. Tę Mszę św. będą ubogacać wykonywaniem w języku łacińskim części stałych Mszy św. i pieśni chóralnych, chóry z Niemiec w ramach zakończenie Polickich Dni Muzyki. W koncelebrowanej Mszy św. o g. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Pielgrzymów, którzy w sierpniu pielgrzymowali po Włoszech. Ks. Prymicjant poświeci na początku Mszy św. naczynia liturgiczne, jako dary pielgrzymów dla naszego kościoła. Po zakończonej Mszy św. spotkanie pielgrzymów w kawiarence parafialnej z ks. Andrzejem.

4. W dniu 25 października, czyli w najbliższy czwartek, w kaplicy Miłosierdzia Bożego o godzinie 19.30, rozpoczęcie cyklu Mszy św. w intencji dzieci poczętych, w intencji obrony życia. Chcemy, aby taka Msza św. miała miejsce każdego 25. dnia miesiąca, co przypomina dzień 25 marca, dzień święta Zwiastowania NMP.

5. W sobotę, w kolegiacie NMP w Stargardzie Szczecińskim, J.E. Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga odbierał będzie przysięgi od nowych kanoników. Pośród zamianowanych są ks. Marek Maciążek, ks. Bogdan Przybysz, ks. Bogdan Przybył i ks. Jan Cichy, który ostatnio u nas pomaga. Na tę uroczystość przygotowany jest wyjazd autokarem w sobotę 27.10. o g. 14.00. Zapisy u p. Teresy Siusta.

6. W przyszłą niedzielę w parafii rodzinnej, św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie o g. 12.30 odprawi Mszę św. prymicyjną ks. Marek Kawa. Zapraszamy do udziału we Mszy św. prymicyjnej ks. Marka.

7. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszym kościele będą o g. 7.00, 8.00, 9.30 i 10.45 oraz wieczorem o g. 18.00 i 19.30. Msza św. na cmentarzu przy metalowym krzyży, tak jak w ubiegłych latach o g. 12.00 i po zakończeniu Mszy św. procesja żałobna po cmentarzu.

8. Wieczór zadumy z zespołem „Tumultus Gaudium” w temacie „ Choćby świat Twój sypał się...” „On nie opuści Cię....”, w dniu 5 listopada o g. 18.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy serdecznie do wspólnej zadumy nad życiem, śmiercią i przyszłością.

9. W dniach 16 – 23 lutego 2013 roku organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na Górę Synaj. Koszt 3960 złotych i 125 dolarów. Zapisy jak najszybciej w zakrystii i biurze parafialnym. Osoby, które zgłosiły gotowość wyjazdu po wcześniejszych ogłoszeniach, proszone są o potwierdzenie gotowości wyjazdu. Informacje u ks. Andrzeja.

10. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 21 października 2012 r.