Ogłoszenia duszpasterskie -  XXX Niedziela Zwykła - Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła

 

1. Pamiętajmy o wszystkich zmarłych z naszych Rodzin w miesiącu listopadzie. Kartki na wypominki znajdują się na stolikach przy wyjściu z kościoła. Wypisane z ofiarą można składać na tacy podczas Mszy św. lub zakrystii i biurze parafialnym.

2. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszym kościele będą o g. 7.00, 8.00, 9.30 i 10.45 oraz wieczorem o g. 18.00 i 19.30. Msza św. na cmentarzu przy metalowym krzyżu, tak jak w ubiegłych latach o g. 12.00 i po zakończeniu Mszy św. procesja żałobna po cmentarzu.

3. W dniu 1 listopada br. w godzinach od 8 do 17.00 na cmentarzu w Policach, z woli Księdza Arcybiskupa, będą klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego ze Szczecina. Przy stolikach z napisem Arcybiskupie Seminarium Duchowne, klerycy będą przyjmować wypominki, a powierzonych zmarłych przez cały listopad wspólnota seminaryjna będzie otaczać modlitwą w kościele seminaryjnym.

4. W Dzień Zaduszny, 2 listopada, Msza św. w naszym kościele o g. 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00.

5. Czytane wypominki wraz z modlitwą będą w naszym kościele przez cały listopad o g. 17.30, według daty na kartce, na której poleceni są modlitwie Kościoła nasi bliscy zmarli.

6. W dniach od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny i ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkami nawiedzenia cmentarza lub kościoła w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię św. i i odmówić modlitwę Ojcze nasz , Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego.

7. W pierwszych dniach nowego miesiąca kapłani odwiedzą Chorych w czasie ustalonym z księdzem odwiedzającym.

8. Ze względu na szczególny charakter dni nie będzie nabożeństwa z racji I czwartku i piątku miesiąca. Natomiast możliwość skorzystania ze spowiedzi podczas każdej Mszy św. i w piątek od g. 16.30.

9. Pielgrzymka Rodziny Różańcowej w I sobotę listopada do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Oś. Słonecznym w Szczecinie z dekanatu Police. Zapraszamy wszystkich, którym cenna jest modlitwa różańcowa do udziału w tym dniu na modlitwie w sanktuarium Pani Fatimskiej. Rozpoczęcie spotkania w Szczecinie o g.11.00 i zakończenie ok. g. 14.00.

10. Wieczór zadumy z zespołem „Tumultus Gaudium” pod tytułem „Choćby świat Twój sypał się...” „On nie opuści Cię....”, w dniu 5 listopada o g. 18.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy serdecznie do wspólnej zadumy nad życiem, śmiercią i przyszłością.

11. Książeczki do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zostaną poświęcone w niedzielę, 11 listopada, podczas Mszy św. o g. 10.45.

12. W przygotowywanej integracyjnej świetlicy środowiskowej w budynku domu parafialnego, znajdują się różnego rodzaju artykuły przyniesione przez mieszkańców naszego miasta do wykupienia, z których sprzedaży tworzony jest fundusz na wyposażenie świetlicy. Zachęcamy , aby po każdej Mszy św. zwiedzić przygotowywaną świetlicę. Wejście od strony biura lub od strony wewnętrznego parkingu.

13. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 28 października 2012 r.