Ogłoszenia duszpasterskie - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


1. Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godzinie 17.00 w każdą niedzielę Wielkiego Postu.

2. Przez cały okres Wielkiego Postu codziennie o g. 5.30 modlitwy – jutrznia, w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

3. W dniach od 18 do 22 lutego br. nauki przedślubne o g. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

4. We wtorki i piątki o g. 19.00 głoszone są katechezy Zwiastowania, dla pragnących odnowić życie religijne. W tym tygodniu katechezy odbywać się będą w sali kasetonowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w katechezach.

5. W każdy piątek Wielkiego Postu, Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00 dla dorosłych po zakończeniu Mszy św. wieczornej oraz dla młodzieży o g. 19.30.

6. W okresie Wielkiego Postu praktyką każdego chrześcijanina jest post, modlitwa i jałmużna. Niech formą jałmużny będzie dar na utrzymanie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Ofiary można składać w kopertach na tacy podczas Mszy św. Ministranci przy drzwiach kościoła będą rozdawać koperty na ten cel.

7. Jutro, w poniedziałek, 18 lutego, spotkanie w kościele z Rodzicami dzieci klas II w sprawie przygotowania dzieci do I Komunii św. Zapraszamy na Mszę św. na g. 18.00 i spotkanie bezpośrednio po Mszy św.

8. Przygotowanie osób dorosłych do bierzmowania w poniedziałki o g. 19.00 w biurze parafialnym.

9. W związku z rezygnacją z Urzędu Papieża Ojca Świętego Benedykta XVI zapraszamy wszystkich do udziału w diecezjalnym dziękczynieniu za Pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI, które odbędzie się podczas Mszy św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi w czwartek, 28 lutego br., o godzinie 19.30 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.

10. W trwającym Roku Wiary, jako wyraz podkreślenia przeżywanego Roku Wiary, podczas każdej Mszy św. w niedziele i uroczystości będzie w formie uroczystej śpiewane „Wierzę w jednego Boga”.

11. Organizowana jest pielgrzymka na Kresy Wschodnie, dzisiejsze obszary Ukrainy - tj. Kamieniec Podolski, Zbaraż, Złoczew, Chocim, Okopy Trójcy Świętej, Lwów z nawiedzeniem cmentarzy Orląt Lwowskich i cmentarza na Łyczkowie. Koszt 160 euro i 480 złotych. Pielgrzymka przewidziana jest w dniach od 18 do 24 kwietnia br. Kontakt z księdzem Markiem.

12. W dniach od 1 do 6 sierpnia br. organizowana jest pielgrzymka na Litwę. W programie Gietrzwałd, Święta Lipka, Sejny, Wilno, Troki, Szawle, Szydłowo, Kowno. Koszt 1400 złotych. Informacje u ks. Andrzeja.

13. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 17 lutego 2013 r.