Ogłoszenia duszpasterskie - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


1. Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godzinie 17.00 w każdą niedzielę Wielkiego Postu.

2. Przez cały okres Wielkiego Postu codziennie  w kaplicy Miłosierdzia Bożego o g. 5.30 odmawiana jest jutrznia.

3. W każdy piątek Wielkiego Postu Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00, dla dorosłych po zakończeniu Mszy św. wieczornej oraz dla młodzieży o g. 19.30.

4. W okresie Wielkiego Postu praktyką każdego chrześcijanina jest post, modlitwa i jałmużna. Niech forma jałmużny będzie dar na utrzymanie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Ofiary można składać w kopertach na tacy podczas Mszy św. Na stolikach znajdują się koperty na ten cel.

5. Przygotowanie osób dorosłych do bierzmowania odbywa się w poniedziałki o g. 19.00 w biurze parafialnym.

6. W poniedziałek o g. 19.30 spotkanie Parafialnego Zespołu Akcji Katolickiej.

7. W poniedziałek, 25 lutego br., „Msza św. bez prądu” w obronie nienarodzonych o g. 19.00.

8. Spotkanie z Zelatorkami Żywego Różańca we wtorek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej w kościele.

9. W związku z rezygnacją z Urzędu Papieża Ojca Świętego Benedykta XVI zapraszamy wszystkich do udziału w diecezjalnym dziękczynieniu za Pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI, które odbędzie się podczas Mszy św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi w czwartek, 28 lutego br., o godzinie 19.30 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. W naszym kościele Msza św. dziękczynna za pontyfikat Benedykta XVI będzie odprawiona w czwartek o g. 18.00. We wszystkich kościołach katolickich świata o g. 20.00 na 8 minut rozdzwonią się dzwony kościelne. Od tego czasu nie będzie we Mszy św. wspominania imienia papieża, aż do dnia wyboru nowego papieża. Zachęcamy do modlitwy w intencji wyboru nowego papieża.

10. W tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Spowiedź z z racji I pierwszego piątku od g. 16.30 następnie o g. 17.00 Msza św. i Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00.

11. Msza św. przebłagalna za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników z racji I soboty miesiąca o g. 9.00 i następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego do g. 15.00.

12. W pierwszych dniach tygodnia kapłani odwiedzą Chorych w uzgodnionych z chorymi dniach i godzinach.

13. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniami z ks. Johnem Bashoborą, został dołożony dzień spotkania, szczególnie dla osób, które nie maja już miejsca w kościele na Wzgórzu Hetmańskim w Szczecinie z możliwością udziału wszystkich we Mszy św. sprawowanej przez tego kapłana w dniu 27.02.2013 o g. 19.00 w Bazylice Katedralnej w Szczecinie.

14. Zbliża się dzień odpustu parafialnego. Przygotujmy się duchowo do tego dnia. Uroczysta suma odpustowa z udziałem księży z dekanatu w dniu 4 marca br. o g. 18.00. Przewodniczył tej uroczystości będzie ks. Sebastian Kazimierski, według zapowiedzianego na kilka lat, spotkania w uroczystości odpustowej z kapłanami pochodzącymi z naszej parafii.

15. Na dzień 16 marca br. organizowany jest wyjazd do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej, które przeżywane jest w plenerze i w którym bierze udział około 100 aktorów. Zachęcamy do udziału. Koszt 42 złote. Kontakt z ks. Markiem.

16. Organizowana jest pielgrzymka na Kresy Wschodnie, dzisiaj obszary Ukrainy - tj. Kamieniec Podolski, Zbaraż, Złoczew, Chocim, Okopy Trójcy Świętej, Lwów z nawiedzeniem cmentarzy Orląt Lwowskich i cmentarza na Łyczkowie. Koszt 160 euro i 480 złotych. Pielgrzymka przewidziana jest w dniach od 18 do 24 kwietnia br. Kontakt z księdzem Markiem.

17. W dniach od 1 do 6 sierpnia br. organizowana jest pielgrzymka na Litwę. W programie Gietrzwałd, Święta Lipka, Sejny, Wilno, Troki, Szawle, Szydłowo, Kowno. Koszt 1400 złotych. Informacje u ks. Andrzeja.

18. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.
ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 24 lutego 2013 r.