Ogłoszenia duszpasterskie - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


1. W najbliższy piątek będzie jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej o g. 18.30 po ulicach miasta.

2. W okresie Wielkiego Postu praktyką każdego chrześcijanina jest post, modlitwa i jałmużna. Niech formą jałmużny będzie dar na utrzymanie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Ofiary można składać w kopertach na tacy podczas Mszy św. Na stolikach znajdują się koperty na ten cel. Bardzo serdecznie dziękujemy za składane ofiary.

3. W każdy czwartek Wielkiego Postu specjalna godzina czuwania przed Najświętszym Sakramentem, według słów Pana Jezusa „ jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną”, godzina, na którą zapraszała św. Faustyna tj. od 22.00 do 23.00. Najbliższe czuwanie w kaplicy Miłosierdzia Bożego w intencji uproszenia łask dla kardynałów w wyborze nowego papieża. W czwartki w kaplicy Miłosierdzia Bożego jest zawsze Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 9.30 do 15.00. Można również swoje czuwanie poświęcić w tym czasie.

4. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne będą w dniach 17,18,19 marca br. z nauką rekolekcyjną o g. 9.00, 16.30 i 18.00. W tym roku rekolekcje przeprowadzi Ks. Robert Kaszak, który jest notariuszem w Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, a jak zapewne wszyscy pamiętają, na początku swojego kapłaństwa pracował w naszej parafii.

5. Rekolekcje dla uczniów gimnazjum w dniach 18/19/20 marca i szkół ponadgimnazjalnych 20,21 i 22 marca zakończone w dniu 22 marca Drogą Krzyżową po ulicach naszego miasta od g. 18.30.

6. Rekolekcje Trzeźwościowe w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Szczecinie na Golęcinie będą w dniach od 22 do 24 marca br. Bliższe informacje na plakatach.

7. Organizowana jest pielgrzymka na Kresy Wschodnie, obszary dzisiejszej Ukrainy, tj. Kamieniec Podolski, Zbaraż, Złoczew, Chocim, Okopy Trójcy Świętej, Lwów z nawiedzeniem cmentarzy Orląt Lwowskich i cmentarza na Łyczakowie. Koszt 160 euro i 480 złotych. Pielgrzymka przewidziana jest w dniach od 18 do 24 kwietnia br. Kontakt z księdzem Markiem.

8. W dniach od 1 do 6 sierpnia br. organizowana jest pielgrzymka na Litwę. W programie Gietrzwałd, Święta Lipka, Sokółka, Sejny, Wilno, Troki, Szawle, Szydłowo, Kowno. Koszt 1400 złotych. Informacje u ks. Andrzeja. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. W najbliższym czasie trzeba zdecydować o rezerwacji miejsc hotelowych lub rezygnacji z organizowania pielgrzymki.

9. Caritas przed świętami wielkanocnymi w przedsionku kościoła będzie rozprowadzał świece świąteczne, tworząc fundusz na pomoc ludziom biednym, do pięknego przeżywania światy wielkanocnych.

10. Dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych w ramach gromadzenia funduszy na wakacje będą prowadziły przedświąteczny kiermasz.

11. W sobotę, 23.03.2013 o godzinie 20.00 odbędzie się Misterium Męki Pańskiej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, w Szczecinie, przygotowane przez kleryków. Wyjazd komunikacją miejską. Zbiórka przed wyjazdem przy kościele w najbliższą sobotę o g. 18.30. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym misterium.

12. W Niedzielę Palmową, 24 marca br. w naszej parafii w inscenizacji przed Mszą św. od. g. 10.30 uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczęcie na deptaku przy ul. Kard. Wyszyńskiego. Przygotowanie do procesji z palmami na kwadrans przed g. 12. przy krzyżu misyjnym prze kaplicą Miłosierdzia Bożego. Również w Niedzielę Palmową o g. 18.00 w Policach Jasienicy, przed kościołem i w ruinach klasztoru przedstawione będzie Misterium Męki Pańskiej.

13. Dziękujemy za składane ofiary, życzymy dobrego tygodnia i udzielamy kapłańskiego błogosławieństwa.


ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii

Police, 17 marca 2013 r.