Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu!

Dziś w Warszawie i we wszystkich parafiach w Polsce obchodzimy V Święto Dziękczynienia. W Wilanowie, gdzie budowane jest Centrum i Świątynia Opatrzności Bożej, zgromadzeni są wierni wraz z biskupami na Mszy świętej dziękczynnej, by we wspólnej modlitwie wyśpiewać hymn dziękczynienia Bożej Opatrzności za wszystkie Boże dary.

1. W minioną niedzielę Uroczystością Zesłania Ducha Świętego zakończył się radosny czas wielkanocny. Tegoroczne Święto Dziękczynienia obchodzimy w niedzielę Trójcy Przenajświętszej, gdy w Mediolanie trwa, w obecności Ojca Świętego Benedykta XVI,
VII Światowe Spotkanie Rodzin. W świetle tajemnicy Trójjedynego Boga chcemy rozważać z wdzięcznością obdarowanie, jakie otrzymujemy w darze życia i rodziny. W świetle miłości Ojca do Syna i Syna do Ojca, której węzłem osobowym jest Duch Święty, chcemy oceniać i doceniać nasze życie, zwłaszcza życie rodzinne. Trójca Święta jest najgłębszą wspólnotą miłości. Każdy człowiek, przez zbawcze misterium paschalne Jezusa Chrystusa, zanurzony w nim przez chrzest, zostaje włączony w życie Boga Trójjedynego. Z tej tajemnicy Bożej wspólnoty miłości możemy czerpać wzór i siły dla życia osobistego i życia naszych wspólnot, zwłaszcza tej fundamentalnej, jaką jest rodzina. Dziękujmy więc za wszystkie rodziny i módlmy się w ich intencji.

2. W tym roku drugim motywem do dziękowania Bogu jest wspomnienie 25. rocznicy II pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Ojczyzny. W 1987 r. papież ukazywał Polakom, znajdującym się jeszcze pod władzą komunizmu, wizję wolności i niepodległej Polski. Nikt chyba w komunistycznej Polsce nie przeczuwał, że już dwa lata później, nadzieja jaką głosił błogosławiony Jan Paweł II stanie się rzeczywistością w wolnej Polsce.

W Krakowie Ojciec Święty przypomniał zgromadzonym, że "wolność trzeba stale zdobywać". Na gdańskiej Zaspie wołał do nas papież: "Jeden drugiego brzemiona noście. Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie". Zaś młodzieży na Westerplatte przypominał: "każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.(...) Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować". Jakże aktualnie brzmią te słowa w perspektywie wyzwań i trudności, z którymi się dziś na co dzień zmagamy w życiu społecznym i gospodarczym. Wciąż na nowo trzeba sobie przypominać, że życie jest nie tylko darem, za który warto Bogu dziękować, ale i zadaniem, które trzeba odpowiedzialnie podejmować. Jednym ze szczególnie istotnych miejsc, w których podejmuje się wielką odpowiedzialność za dar życia, jest rodzina. Jest to zadanie zarówno dla małżonków, by ten Boży dar przyjmowali wielkodusznie i z wdzięcznością, jak i dla całej społeczności, w tym dla władz państwowych i samorządowych, by przez odpowiednie prawa wspierać rodzinę, w której rodzi się i wzrasta nowe życie. Wspieranie duchowe rodzin to także ważne zadanie Kościoła.

3. W tym roku mija również dziesiąta rocznica ostatniej pielgrzymki papieża do Polski
z 2002 r. I to jest kolejny motyw dziękczynienia w tegorocznym święcie. Było to symboliczne pożegnanie bł. Jana Pawła II z Ojczyzną. Podczas tej właśnie pielgrzymki papież zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. W sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach mówił: "W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!(...) Bądźcie świadkami miłosierdzia!". Precyzował także: "W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi". Także dziś potrzeba nam "wyobraźni miłosierdzia". Niepełna byłaby wdzięczność okazywana Bogu za Jego dary gdyby zabrakło gotowości dzielenia się nimi z potrzebującymi braćmi. W tej ostatniej pielgrzymce papież zawierzył też Kościół i naszą Ojczyznę Matce Bożej. Uczynił to w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wierzymy gorąco, że życie bł. Jana Pawła II było szczególnym znakiem działania Bożej Opatrzności wobec naszego pokolenia w Ojczyźnie i w Kościele. Niech owocem wdzięczności będzie też coraz głębsze podejmowanie przesłania, które nam Papież - Polak pozostawił, zwłaszcza w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny.

4. To są te najważniejsze sprawy, za które dziękujemy w tym roku Bożej Opatrzności. To dziś czynimy w całej Polsce. Dziękujemy w Warszawie, w powstającym Centrum Opatrzności Bożej, gdzie wznosi się już świątynia - Wotum Narodu, gdzie powstaje Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Słowo dziękczynienia Bogu wypowiadają wierni Kościoła, przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, ludzie dobrej woli. Wszyscy jesteśmy spadkobiercami obietnicy Króla i twórców Konstytucji 3 Maja. Oni przyrzekli w imieniu Narodu Polskiego wybudowanie Świątyni Bożej Opatrzności jako votum Narodu za ten epokowy dokument. My tę obietnicę wypełniamy, budując Centrum Opatrzności Bożej wraz ze świątynią. Mamy święty obowiązek Panu Bogu dziękować za wczoraj i dziś, a przyszłość naszej Ojczyzny, naszych rodzin i nas samych powierzać Bożej Opatrzności.
Ja także pragnę podziękować wszystkim Wam, Siostry i Bracia, za udział w tym Święcie Dziękczynienia. Dziękuję za wspieranie budowy Centrum Opatrzności Bożej - symbolu wdzięczności Polaków. Za modlitwy, życzliwe słowa i ofiary pieniężne, składane co roku, z okazji Święta Dziękczynienia oraz w ciągu całego roku. Dziękuję już teraz za ofiary składane dziś po Mszach świętych, dzięki życzliwości Waszego Biskupa i Księdza Proboszcza. To dzięki Wam powstaje w Warszawie wyjątkowe miejsce, w którym Polacy mówią już dziś Bogu dziękuję. Będą też tam poznawać, w powstającym muzeum, dzieło dwóch wielkich Polaków: bł. Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz uczyć się dostrzegania Opatrzności Bożej w życiu społecznym, w życiu własnym i swej rodziny. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w ciągu ostatnich lat, w miejscu gdzie 10 lat temu były tylko łąki, wyrosła bryła Świątyni zwieńczona krzyżem, górująca nad nowopowstającym osiedlem. W ostatnim roku wykonano pierwszy etap pokrycia dachowego. Najważniejszym przedsięwzięciem w 2012 roku jest ocieplenie i wykonanie pokrycia kopuły. Kolejne etapy to wstawienie okien i drzwi, a następnie - ocieplenie i obłożenie kamieniem elewacyjnym betonowej konstrukcji Świątyni.

5. Bracia i Siostry, wszystkie te intencje tegorocznego Święta Dziękczynienia przedstawiajmy Panu Bogu podczas Mszy świętych uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Jest to nasze polskie Święto Dziękczynienia. Bądźcie w łączności z Wilanowem, gdzie biskupi, kapłani i lud wierny Warszawy, Archidiecezji Warszawskiej oraz goście z całej Polski zanoszą dziękczynne modlitwy we wszystkich ważnych intencjach. Do tych intencji dołączamy też rozpoczynające się w najbliższy piątek Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Módlmy się za sportowców, za organizatorów, a przede wszystkim za kibiców, z Polski i różnych europejskich krajów. Módlmy się by to piłkarskie święto było przeżywane godnie, by promowało prawdziwe wartości sportu i odpoczynku, byśmy potrafili sięgać do najgłębszych pokładów ludzkiej duszy. Tam gdzie mieści się prawdziwie duchowość sportu i pięknej, czystej sportowej rywalizacji.
Dziękując wszystkim za wszystko, zapewniam o modlitwie całego Kościoła Warszawskiego i z serca błogosławię.

Warszawa, dn. 25.04. 2012 r.


Słowo do odczytania 3 czerwca 2012 roku w Święto Dziękczynienia i dzień ogólnopolskiej zbiórki przykościelnej na budowę Centrum Opatrzności Bożej. Treść Aktu Dziękczynienia i Zawierzenia na sąsiedniej stronie. Zachęcam do odmówienia wraz z wiernymi podczas niedzielnych Mszy świętych.

† Kazimierz Kardynał Nycz