"
A ty, Betlejem Efrata, 
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! 
Z ciebie mi wyjdzie 
Ten, który będzie władał w Izraelu, 
a pochodzenie Jego od początku, 
od dni wieczności
(Mi 5,1)

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii, z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Wam, abyście dostąpili łaski narodzenia Jezusa w Waszych sercach oraz aby nowo narodzone Dziecię obdarzy Was swoim błogosławieństwem oraz wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niech te święte dni przyniosą Wam duchowy plon stokrotny.

Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy
Redakcja strony parafii pw. św. Kazimierza w Policach